Sosyal Medyanın Akademik Başarıya Etkisi Sosyal Medyanın Akademik Başarıya Etkisi

Tuğçe DOKUMACI

Engelliler Haftası, engellilerin haklarına ve yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek, toplumda farkındalık oluşturmak ve engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen bir etkinliktir. Türkiye'de 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanır. 

Engelliler Haftası'nın kökeni 10-16 Mayıs 1982 tarihlerinde Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Engellileri Entegrasyon ve Farkındalık Haftası" olarak ilan edilmesine dayanır. Bu hafta, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını teşvik etmek ve engelli haklarının korunmasını sağlamak amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir zaman dilimi olarak kabul edilir.

Engelliler Haftası'nın temel amacı, engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve etkili bir şekilde katılmalarını sağlamak ve onların insan haklarına saygı gösterilmesini sağlamaktır. Bu hafta boyunca yapılan etkinliklerle engelli bireylerin yaşadıkları sorunlar ve karşılaştıkları zorluklar kamuoyuna duyurulmaya çalışılır. Aynı zamanda, engelli bireylerin yeteneklerine ve potansiyellerine vurgu yaparak toplumda farkındalık oluşturulmaya çalışılır.

Dünya Engellileri Entegrasyon ve Farkındalık Haftası, 1982 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiştir. Türkiye'de ise Engelliler Haftası ilk kez 1988 yılında kutlanmıştır.

Engelliler Haftası, engelli bireylerin haklarına ve yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek, toplumda farkındalık oluşturmak ve engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen önemli bir etkinliktir. Bu hafta boyunca yapılan etkinliklerle engelli bireylerin yaşadıkları sorunlar kamuoyuna duyurulmaya çalışılır ve toplumda engellilere karşı daha duyarlı bir yaklaşım geliştirilmesi amaçlanır.

Kaynak: Tuğçe Dokumacı