Kadri Duman

Türk Kültüründen Akdeniz'e: Zengin Kültürel Miraslar Türk Kültüründen Akdeniz'e: Zengin Kültürel Miraslar

14 Mayıs, Türkiye'de eczacılık mesleğinin öğretimine başlanmasının yıldönümü olarak kutlanan bir gündür. 1839 yılında Mektebi Tıbbiye-i Adliye-i Şahane bünyesinde eczacılık eğitimi vermek üzere bağımsız bir sınıfın açılmasıyla temelleri atılan bu özel gün, 1968 yılından itibaren her yıl "Eczacılık Günü" olarak anılmaktadır.

Bu günün seçilmesinin ardında, eczacılık mesleğinin öneminin vurgulanması ve eczacıların mesleki sorunlarına dikkat çekmek amacı yatar. Eczacılar, sağlık sistemlerinin vazgeçilmez parçalarıdır; ilaçların doğru ve güvenli kullanımını sağlamak, hasta danışmanlığı yapmak ve toplum sağlığını korumak gibi kritik görevler üstlenirler.

14 Mayıs'ta yapılan etkinliklerle, eczacıların topluma katkıları hatırlatılır ve onların profesyonel gelişimine yönelik çeşitli programlar düzenlenir. Eczacılık mesleğinin daha da ileriye taşınması için meslek örgütleri ve eğitim kurumları tarafından çeşitli etkinlikler organize edilir.

Eczacılar Günü, eczacıların toplum sağlığına olan katkılarını kutlamak ve onların mesleki haklarını savunmak için bir fırsat olarak değerlendirilir. Bu özel gün, aynı zamanda eczacılık mesleğine dikkat çekmek ve genç nesilleri bu önemli alana teşvik etmek için de bir platform sunar.

Kaynak: Kadri Duman