16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. MERSİN 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2023/695 Esas
KARAR NO : 2024/209

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyada hakkında Beraat kararı verilen Ahmed ve Safa oğlu, 10/07/1998 doğumlu, Mohamad TAHİR tüm araştırmalara rağmen bulunamamış, adresi tespit edilememiş bu nedenlehükmün tebliği mümkün olmadığındanilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;
İş bu ilanın neşredildiği tarihten itibaren gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, 7 gün içerisinde kararı istinaf edebileceği, etmediği takdirde kararın kesinleşeceğitebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02059330