Erdoğan açıklamalarında muhalefetin elindeki belediyelere ayrım yapmadıklarını savunarak, "Ne bir eksik, ne bir fazlasıyla, her belediye kamu kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmaktadır. Başarılı bir idarecinin en önemli özelliği, bütçe yönetimini, insan kaynağı yönetimini ve para yönetimini doğru şekilde yapabilmesidir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesinde 13 esas yer aldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün burada, AK Partimizin 31 Mart 2024 mahalli idareler seçim beyannamesini milletimizin takdirine sunmak üzere bir aradayız. Demokrasilerde her seçim, vatandaşın ülkesini yöneten hükümetten veya şehirlerini yöneten yerel idarelerden hesap sorduğu, muhasebe ve murakabe vazifesini yerine getirdiği kritik eşiklerdir.

Gerçekten her seçim yeni bir tarihin, yeni bir dönemin, yeni bir sürecin başlangıç noktasıdır. Seçim, demokrasiyle yönetilen ülkelerde, halk adına ülkenin idaresi sorumluluğunu üstlenen iktidarın en önemli meşruiyet kaynağıdır. Şayet bir ülkede halk ister hükümet, ister şehir düzeyinde olsun, kendini yönetecek isimleri ve kadroları özgürce belirleyemiyorsa, orada demokrasiden söz edilemez. Geçmişte ülkemizde, “açık oy gizli sayım” yöntemiyle, demokrasiyle uyuşmayan seçimler elbette yapılmıştır. Ama bu seçimleri, ne milletimiz, ne de tarih, milli iradenin tecelli vesilesi olarak görmemiştir, kaydetmemiştir. Demokrat Parti’nin, rahmetli Başbakan Menderes’in liderliğinde hükümete geldiği 1950 tarihi, ülkemizde gerçek anlamda demokrasinin işlemeye başladığı tarihtir.

Bugün 28’inci dönemiyle faaliyet gösteren Türkiye Büyük Millet Meclis’imizin 20 dönemi, çok partili hayata geçildikten sonra seçimlerle oluşmuştur. Daha önce ya darbe Anayasalarıyla işaret edilen ya da Meclis tarafından seçilen Cumhurbaşkanı, ilk defa 2014 yılında doğrudan halkın oyuyla belirlenmiştir. Türkiye’nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtiği 2018 yılında ve 2023’ün Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimleri, ülke tarihimizin önemli dönüm noktaları arasındaki yerini almıştır.

Soydan: "Tüm Bölgeyi Kazandıracağız" Soydan: "Tüm Bölgeyi Kazandıracağız"

Yerel seçimlerin de bu tabloya benzer bir seyir izlediğini görüyoruz. Çok partili hayata geçildikten sonra ilk defa 1950 yılında yapılan mahalli idareler seçimleri, bugüne kadar 15 defa tekrarlanmıştır. İnşallah, çok partili dönemin 16’ncı belediye başkanlığı seçimini, 31 Mart’ta, yine bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleştireceğiz. Yaşadığımız darbelere ve çeşitli yöntemlerle demokrasiyi askıya alma gayretlerine rağmen, milletimiz her badirenin ardından milli irade bayrağını yeniden yükseltmiştir.

MUHALEFET BELEDİYELERİNİN PARTİLERİNE GÖRE HAREKET EDİLMİYORMUŞ

Erdoğan, muhalefetin elindeki belediyelerin projelerinin engellendiğini ve geciktirildiğini unuttu. Kurumların, belediye başkanlarının partilerine göre hareket etmediğini iddia etti.

"Bakanlıklarımız, kurumlarımız şehirlerimizle ilgili projeleri hayata geçirirken, sandık sonuçlarına veya belediye başkanının partisine göre hareket etmiyor"

Erdoğan sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Bakanlıklarımız ve kurumlarımız defalarca, belediyelere kamudan aktarılan kaynaktan bu belediyelerin aldıkları payı açıkladılar. Diğer belediyelere ne veriliyorsa, hangi kritere göre tahsisat yapılıyorsa, bunlar için de aynısı geçerlidir. Ne bir eksik, ne bir fazlasıyla, her belediye kamu kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmaktadır. Başarılı bir idarecinin en önemli özelliği, bütçe yönetimini, insan kaynağı yönetimini ve para yönetimini doğru şekilde yapabilmesidir. Bunların tek derdi, kendi beceriksizliklerini örtmek, uhdelerine verilen kaynağı başka amaçlar için kullandıkları gerçeğini gözlerden kaçırmaktır. Türkiye’nin son 30 yılında mahalli idarelerde sahip olduğumuz tecrübenin bize işaret ettiği hakikat bunu gösteriyor."

AK PARTİ'NİN BEYANNAMESİNDE 13 ESAS

Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesinde şu esaslar sıralandı:

1. Üretken Belediyecilik
2. Adil Belediyecilik
3. Erişilebilir Belediyecilik
4. Vizyoner Belediyecilik
5. Şefkatli Belediyecilik
6. Sürdürülebilir Belediyecilik
7. Yenilikçi Belediyecilik
8. Kalkınmacı Belediyecilik
9. Çağdaş Belediyecilik
10. Güçlü Belediyecilik
11. Kapsayıcı Belediyecilik
12. Dinamik Belediyecilik
13. Vatansever Belediyecilik

Editör: Ceren İnan