Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden Bilinçlendirme Çalışması Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden Bilinçlendirme Çalışması

Tuğçe Dokumacı

Aşırı sıcak hava, insan sağlığı üzerinde pek çok olumsuz etkiye sahip olabilirken, özellikle kalp sağlığı üzerinde de ciddi riskler taşır. Aşırı sıcakların kalp üzerindeki etkileri ve alınabilecek önlemler şu şekilde sıralanabilir:

Dehidrasyon ve Elektrolit Dengesizliği: Yüksek sıcaklıklar vücuttan su kaybına yol açarak dehidrasyona neden olabilir. Bu durum, kan hacmini azaltarak kalp için ekstra bir yük oluşturabilir. Ayrıca terlemeyle kaybedilen elektrolitlerin dengesizliği (örneğin sodyum ve potasyum), kalp ritmi üzerinde olumsuz etkiler yapabilir.

Kan Basıncı Yükselmesi: Sıcak hava genellikle kan damarlarının genişlemesine neden olsa da, kronik hipertansiyonu olan bireyler veya uzun süre aşırı sıcaklara maruz kalanlar için kan basıncında artışa yol açabilir. Yüksek kan basıncı, kalp üzerinde ek bir yük oluşturarak kalp krizi riskini artırabilir.

Kalp Damar Hastalıkları Riski: Uzun süreli aşırı sıcaklık maruziyeti, özellikle kalp damar hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olan kişilerde kalp krizi riskini artırabilir. Aşırı sıcaklar, damarların daralmasına veya tıkanmasına neden olarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kalp Ritim Bozuklukları: Yüksek nemle birleşen sıcak hava, kalp ritminde düzensizliklere veya hızlanmalara neden olabilir. Bu durum özellikle kalp sağlığı zaten zayıf olan bireylerde risk oluşturur.

Var Olan Sağlık Sorunlarının Kötüleşmesi: Kronik kalp hastalıkları, örneğin kalp yetmezliği olan bireylerde aşırı sıcaklar semptomların kötüleşmesine ve acil sağlık müdahalesi gerektirecek durumlara yol açabilir.

Bu riskler göz önüne alındığında, özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, küçük çocuklar ve hamileler aşırı sıcak havalarda özel dikkat göstermelidir. İyi hidrasyon sağlanması, serin ortamlarda kalma, aşırı sıcaklarda dışarıda uzun süre bulunmamak gibi önlemler, kalp sağlığını korumak için hayati öneme sahiptir.

Kaynak: Tuğçe Dokumacı