SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR

 • SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR

  DÜZELTME İLANI
  SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR
  BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-6.BÖLGE ADANA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


  Mersin Mut Çamlıca YÜS Sulaması işine ait SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
  İhale Kayıt Numarası: 2023/936479
  1- İdarenin
  a) Adresi: CEMALPASA MAH. ORDU CAD. 96 01120 SEYHAN/ADANA
  b) Telefon ve faks numarası: 3224590590 - 3224532774
  c) Elektronik posta adresi: dsi6bolge@dsi.gov.tr
  ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
  2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
  a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı    :14.09.2023 - 4947
  b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise): Akdeniz - 13.09.2023
  3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır
  5. Fiyat Dışı Unsur-“İş Kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlama tablosu” yeniden düzenlenmiştir.
  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
  Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
  İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
  Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
  Teklif Fiyat Puanı:50
  Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
  Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
  (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
  <i> Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır.
  Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.
  İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır.
  Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
  Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
  Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

   
   
  İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
   
  Asgari Oran
   
  Azami Oran
   
  Fiyat Dışı
  Unsur Puanı
   
   
  Açıkta Kazı Yapılması Depoya/Dolguya Konulması
   
  7,87%
   
  14,62%
   
  6
   
   
  Dolguların Sıkıştırılması
   
  0,87%
   
  1,62%
   
  1
   
   
  C30/37 Sınıfında Demirli/Demirsiz Beton İmalatlarının Yapılması
   
  0,73%
   
  1,35%
   
  0,75
   
   
  Her Türlü Betonarme Donatı İmalatlarının Yapılması
   
  0,76%
   
  1,4%
   
  0,75
   
   
  Geotekstil İmalatlarının Yapılması
   
  0,8%
   
  1,49%
   
  0,75
   
   
  Antiblast Sprey Boya Kaplama Uygulaması Yapılması
   
  31,76%
   
  58,99%
   
  24
   
   
  Tel Çit İmalatlarınn Yapılması
   
  1,68%
   
  3,12%
   
  1
   
   
  Havuz Yapıları Arasındaki Bağlantı Boruları İmalatlarının Yapılması
   
  0,75%
   
  1,4%
   
  0,75
   
   
  Ø 110 mm Anma Çaplı ve 12,5 atm Basınç Sınıfındaki HDPE100 Boru ve Özel Parçaların Temini ve Montajı
   
  1,13%
   
  2,1%
   
  1
   
   
  Ø 110 mm Anma Çaplı ve 16 atm Basınç Sınıfındaki HDPE100 Boru ve Özel Parçaların Temini ve Montajı
   
  0,79%
   
  1,48%
   
  0,5
   
   
  Ø 125 mm Anma Çaplı ve 12,5 atm Basınç Sınıfındaki HDPE100 Boru ve Özel Parçaların Temini ve Montajı
   
  0,81%
   
  1,5%
   
  0,5
   
   
  Ø 200 mm Anma Çaplı ve 8 atm Basınç Sınıfındaki HDPE100 Boru ve Özel Parçaların Temini ve Montajı
   
  0,8%
   
  1,48%
   
  1
   
   
  Ø 225 mm Anma Çaplı ve 8 atm Basınç Sınıfındaki HDPE100 Boru ve Özel Parçaların Temini ve Montajı
   
  1,48%
   
  2,74%
   
  1
   
   
  Ø 315 mm Anma Çaplı ve 8 atm Basınç Sınıfındaki HDPE100 Boru ve Özel Parçaların Temini ve Montajı
   
  2,11%
   
  3,92%
   
  1
   
   
  Ø 150 mm Anma Çaplı ve 16 atm Basınç Sınıfındaki Çelik Boru ve Özel Parçaların Temini ve Montajı
   
  1,21%
   
  2,25%
   
  1
   
   
  Her Çap ve Her Cins Boru Üzerinde Ø50 Çaplı Hava Vana Yapısının Yapılması
   
  1,03%
   
  1,92%
   
  1
   
   
  Her Çap, Cins ve Basınç Sınıfı Boru Üzerinde 2 Çıkışlı Su Alma Vanası Yapılması
   
  1,4%
   
  2,59%
   
  1
   
   
  Her Çap, Cins ve Basınç Sınıfı Boru Üzerinde 1 Çıkışlı Su Alma Vanası + Ø 50 mm Çaplı Hava Vanası Yapılması
   
  0,98%
   
  1,82%
   
  1
   
   
  Her Çap, Cins ve Basınç Sınıfı Boru Üzerinde Hat Kapama Vanası Yapılması
   
  1,15%
   
  2,13%
   
  1
   
   
  Her Çap, Cins ve Basınç Sınıfı Boru Üzerinde Tahliye Vanası Yapılması
   
  3,21%
   
  5,96%
   
  2,5
   
   
  Her Çap, Cins ve Basınç Sınıfı Boru Üzerinde Ayrım Yapısı Yapılması
   
  1,24%
   
  2,3%
   
  1
   
   
  Her Türlü Yol Geçişi Yapısı İmalatlarının Yapılması
   
  1,46%
   
  2,72%
   
  1
   
   
  Karotlu Temel Sondajlarının Yapılması
   
  0,58%
   
  1,08%
   
  0,5

   

  #ilangovtr                                                                                                                                                                        BASIN NO: ILN01894020