İLANEN TEBLİĞ

 • İLANEN TEBLİĞ

                                                                                          İLANEN TEBLİĞ
  T.C. ANAMUR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
  ESAS NO : 2021/5 Esas
  DAVALI :- KERİM ŞİMŞEK Yalıevleri Mah. 1605 Sk. No:5Anamur/ MERSİN
  Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;
  Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
  Durusma Günü:19/06/2023 günü saat: 11:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
  #ilangovtr     BASIN NO: ILN01834236