AÇIK ARTTIRMA USULÜ İHALE İLANI

 • AÇIK ARTTIRMA USULÜ İHALE İLANI

                                                                             MUT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
                                                            AÇIK ARTTIRMA USULÜ İHALE İLANI

  Belediye Meclisinin 06.04.2023 tarih 45 ve 06.04.2023 tarih 47 sayılı kararları ve Belediye Encümeninin 18.05.2023 tarih ve 56 nolu sayı ile satışına karar verilen toplam 2 ad. boş tarla ve işyeri için, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesince ihalesi yapılacaktır. Aşağıda açıklayıcı bilgilerin yer aldığı taşınmazların ihalesine katılmak isteyen iştirakçiler ihale Saatinden önce geçici teminatlarını Belediye veznesine yatırmaları ve istenilen gerekli evrakları
  ( İhaleye Katılım dilekçesi, Geçici teminat makbuzu, Tebligat için ikamet belgesi, Nüfus kayıt belgesi, Kimlik fotokopisi, Belediyeye borcu olmadığına dair belge) Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmekte olup, İhale ile ilgili şartnameler (www.mut.bel.tr) adresinden ve mesai saatleri içerisinde Gelir Tahakkuk servisinden 100,00.-TL karşılığında satın alabilirler.
  İlanen duyurulur.
  SATIŞ

  S. No

  Gayrimenkulün bulunduğu yer

  Yüzölçümü

  Ada No

  Parsel No

   Cinsi (nitelik)

  Muhammen Bedeli Tl

  Geçici Teminat Tl  %3

  İhale Tarih ve saati

  İhale yeri

  1

  Kültür Mahallesindeki boş arsa (eski halı saha)

  1.600,44 m2

  415

  15

  arsa

  18.750.000,00

  562.500,00

  08.06.2023 / 10:30

  Mut Belediyesi İhale Salonu

  2

  Palantepe Mahallesindeki tarla

  105.411,69 m2

  269

  1

  tarla

  18.500.000,00

  555.000,00

  08.06.2023 / 10:40

  Mut Belediyesi İhale Salonu

  #ilangovtr     BASIN NO: ILN01833019