Ahmet Sütcü

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 14 Mayıs'ı Dünya Çiftçiler Günü olarak kabul eder ve bu özel gün her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanır. Çiftçiler Günü, tarımın hem yaşamın devamı hem de ekonomik kalkınma açısından değerini hatırlamak adına kutlanan önemli bir gündür.

Çiftçilik mesleği şu şekilde tanımlanabilir;

Çiftçilik, toprak üzerinde tarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesiyle meşgul olan bir meslek dalıdır. Bu faaliyetler arasında toprak işleme, ekim, sulama, gübreleme, bitki koruma, hasat ve depolama gibi işlemler yer alır. Günümüzde çiftçiler, modern tarım tekniklerinden yararlanarak verimliliklerini artırmak için traktörler, sulama sistemleri, gübreler, tarım ilaçları ve diğer modern ekipmanları kullanırlar. Ancak çiftçilerin rolü sadece gıda üretimiyle sınırlı değildir. Aynı zamanda ekonomik kalkınmanın itici gücü olarak da görülürler.

Tarım, birçok ülkenin milli gelirinin büyük bir kısmını oluştururken, tarıma dayalı endüstriler ekonomik büyümeye katkı sağlar ve istihdam olanakları yaratır. Özellikle kırsal bölgelerde, çiftçilik faaliyetleri kalkınmanın anahtarıdır, çünkü bu faaliyetler kırsal toplulukların gelirini artırır, altyapıyı geliştirir ve yaşam standartlarını yükseltir.

Çiftçiliğin sürdürülebilmesi hem ekonomik hem de besin ihtiyaçlarının karşılanması açısından çok önemlidir. Sürdürülebilir çiftçilik uygulamaları, çevre koruma açısından da büyük önem taşır. Organik tarım gibi yöntemler, toprağın verimliliğini artırabilir ve kimyasal kirleticilerin kullanımını azaltarak su ve toprak kalitesini korur. Bu da hem çiftçilerin uzun vadeli verimliliğini artırırken hem de ekosistemlerin sağlığını korumaya yardımcı olur.

Mersinli Asya Erden, Kick Boksta Dünya Üçüncüsü Oldu Mersinli Asya Erden, Kick Boksta Dünya Üçüncüsü Oldu

Gıda güvenliği ve erişimi açısından da çiftçilerin rolü kritiktir. Yerel olarak üretilen gıdalar, insanların gıda güvenliği ihtiyaçlarını karşılarken, tarım ürünlerinin ticareti de farklı bölgeler arasında gıda erişimini artırabilir. Ayrıca, çiftçilik birçok kültürde önemli bir miras olarak kabul edilir ve geleneksel bilgi ve uygulamaların korunmasına katkıda bulunur.

Sonuç olarak, Dünya Çiftçiler Günü, çiftçilerin değerini ve katkılarını kutlamak için önemli bir fırsat sunmaktadır. Tarımın temel taşı olarak, çiftçiler gıda güvenliğini sağlarken, ekonomik kalkınmayı destekler, çevreyi korur ve kültürel mirası yaşatırlar. Bu özel gün, çiftçilerin çalışmalarını takdir etmek ve tarım sektörünün sürdürülebilirliği için farkındalık yaratmak için bir çağrı niteliği taşır.

Kaynak: Ahmet Sütcü