Devrim KARTAL

Mobbing, iş yerinde bireyler arasında yaşanan ve genellikle göz ardı edilen bir sorundur. Bu zararlı davranış biçimi, bir veya birden fazla kinin sistematik olarak başka bir kişiye baskı yapması ve onu taciz etmesi şeklinde ortaya çıkar. Mobbingin iş yerindeki etkileri sadece bireysel değil, aynı zamanda kurumsal düzeyde de hissedilmekte ve ciddi sonuçlara yol açmaktadır.

Mobbing örnekleri arasında sürekli eleştiri, alay, işten izole etme, önemsiz ya da imkânsız görevler verme ve profesyonel yetenekleri sürekli küçümseme yer alabilir. Bu tür davranışlar yalnızca kurbanın kariyerine ve iş tatminine değil, aynı zamanda genel sağlığına da zarar verebilir.

Mobbing ile karşılaştığınızda atmanız gereken adımlar şunlar olabilir:

 1. Durumu Belgeleyin: Yaşadığınız mobbing olaylarını tarih, zaman, yer ve tanıklar dahil olmak üzere detaylı bir şekilde kaydedin. Bu belgeler, ileride bir şikayette bulunmanız gerektiğinde kanıt olarak kullanılabilir.

 2. Şirket Politikalarını İnceleyin: İş yerinizin mobbing veya işyerinde taciz ile ilgili politikalarını kontrol edin. Çoğu şirket, bu tür davranışlara karşı politikalar geliştirmiştir.

 3. İnsan Kaynakları ile İletişime Geçin: Mobbing durumunu insan kaynakları departmanıyla paylaşın. Resmi bir şikayet süreci başlatmak için gerekli prosedürleri takip edin.

 4. Destek ve Danışmanlık Alın: Mobbingin psikolojik etkileri ciddi olabilir. Bu nedenle profesyonel bir terapistten destek almayı düşünebilirsiniz. Ayrıca, güvendiğiniz meslektaşlarınızdan veya mentorunuzdan destek alabilirsiniz.

 5. Hukuki Yardım Alın: Mobbing devam ederse veya işvereniniz duruma uygun şekilde müdahale etmezse, bir avukatla görüşerek hukuki seçeneklerinizi değerlendirin.

 6. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumuna Başvurun: Durumunuzun çözülememesi halinde, ilgili iş sağlığı ve güvenliği kurumlarına başvurabilirsiniz. Bu kurumlar, iş yerindeki mobbing vakalarıyla ilgilenmek için özel prosedürler ve yönetmelikler geliştirmiştir.

 7. Duygusal ve Sosyal Destek: Aile, arkadaşlar ve meslektaşlar gibi kişisel destek ağlarınızdan duygusal destek almak da önemlidir.

Mobbing ile mücadele, kurbanların seslerini çıkararak ve destek arayarak başlar. İş yerindeki herkesin saygı görmesi gerektiğini unutmayın ve yaşadığınız her türlü haksızlığa karşı çıkın.

Mobbing Nedir

Mobbingin Türleri ve Belirtileri

Mobbing, iş yerinde farklı formlarda gerçekleşebilir: yatay mobbing, dikey mobbing ve ters mobbing.

 1. Yatay Mobbing: Bu tür mobbing, aynı hiyerarşik seviyede bulunan çalışanlar arasında gerçekleşir. Meslektaşlar arasında rekabet, kıskançlık veya kişisel antipatiler yüzünden ortaya çıkabilir. Çalışanlar arasındaki işbirliğini ve takım ruhunu bozarak verimliliği düşürebilir.

 2. Dikey Mobbing: Dikey mobbing, yönetici veya üst düzey bir çalışan tarafından altındaki bir çalışana karşı gerçekleştirilir. Bu tür mobbing genellikle güç dinamiklerini kötüye kullanma ve kontrol etme amacı taşır. Yöneticinin çalışanı hedef alması, onu küçük düşürücü işler yapmaya zorlaması veya kariyer gelişimini engellemeye yönelik eylemler bu kategoriye girer.

 3. Ters Mobbing: Ters mobbing, alt kademedeki çalışanların bir yöneticiye veya üst düzey bir çalışana karşı birleştiği bir durumu ifade eder. Çalışanlar, genellikle memnuniyetsizliklerini ifade etmek veya yöneticinin otoritesini sarsmak amacıyla bu tür davranışlarda bulunabilirler.

6426E20C2032De54F68913D4 Iş Yerinde Mobbing

Mobbingin Zararı, Bıraktığı İzler

Mobbing, mağdurlar üzerinde hem kişisel hem de profesyonel anlamda ciddi zararlar bırakabilir. İşte mobbingin başlıca zararları:

Kişisel Zararlar

 1. Psikolojik Etkiler: Mobbing, stres, anksiyete, depresyon ve hatta travma sonrası stres bozukluğu gibi ciddi psikolojik sorunlara yol açabilir.
 2. Fiziksel Sağlık Sorunları: Sürekli stres ve anksiyete, baş ağrıları, yüksek tansiyon, uyku problemleri ve diğer fiziksel sağlık sorunlarını tetikleyebilir.
 3. Duygusal Yıpranma: Duygusal tükenmişlik ve işe karşı isteksizlik, mobbingin yol açtığı duygusal sorunlardandır.
 4. Özgüven Kaybı: Sürekli eleştiri ve aşağılama, bireyin özgüvenini ve kendine olan saygısını azaltabilir.
 5. Sosyal İzolasyon: Mobbing mağdurları, iş yerinde ve sosyal çevrelerinde izole edilebilir ve yalnızlaşabilir.

Profesyonel Zararlar

 1. Performans Düşüklüğü: Mobbingin stresi, iş performansının düşmesine neden olabilir.
 2. Kariyer Zararları: Mobbing, profesyonel itibarın zedelenmesi ve kariyer fırsatlarının azalması gibi uzun vadeli kariyer zararlarına yol açabilir.
 3. İşten Ayrılma: Çalışanlar genellikle sürekli mobbing ortamından kaçınmak için işlerinden ayrılmayı tercih edebilir.
 4. Hukuki ve Finansal Riskler: İşverenler için mobbing, hukuki davalara ve tazminat ödemelerine neden olabilir, bu da finansal zararlara yol açabilir.

Kurumsal Zararlar

 1. Çalışan Devir Hızının Artması: Mobbing ortamı, yüksek çalışan devir hızına neden olabilir.
 2. Düşük Moralle Çalışma Ortamı: Mobbing, genel çalışma atmosferini zehirleyebilir ve çalışanların motivasyonunu düşürebilir.
 3. Marka İtibarının Zarar Görmesi: Şirketlerin mobbing vakalarıyla anılması, marka itibarına zarar verebilir ve müşteri veya yatırımcı güvenini azaltabilir.

Mobbingin zararlarını minimize etmek için iş yerlerinde açık iletişim, adil davranış politikaları ve etkin şikayet mekanizmaları geliştirilmesi, ayrıca çalışanların bu konuda bilinçlendirilmesi önemlidir.

Mobbing Nedir Ofix Blog

Mobbing Suç Mudur ?: Yasal Çerçeve ve Koruma

Hukukta mobbing, genellikle iş hukuku ve kişisel haklar bağlamında ele alınır. Türkiye’de mobbing, iş hukuku alanında önemli bir konu olup, çalışanların korunmasını amaçlayan çeşitli yasal düzenlemelere tabidir. Mobbing, doğrudan bir yasa ile düzenlenmese de, işçinin kişilik haklarını koruyan genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir.

Türk hukukunda mobbing, genellikle iş hukuku ve kişisel haklar çerçevesinde ele alınır. 4857 Sayılı İş Kanunu, işverenin "iyi niyet kurallarına uygun davranma" yükümlülüğünü içerir ve bu, mobbinge karşı bir koruma sağlar. Ayrıca, Türk Medeni Kanunu gereğince her bireyin kişilik hakları koruma altındadır ve bu, mobbing mağdurlarının maddi ve manevi tazminat talep etme haklarını destekler.

Türk hukukunda mobbing ile ilgili önemli noktalar şunlardır:

 1. 4857 Sayılı İş Kanunu: Bu kanun, işçi haklarını koruyan ve işveren yükümlülüklerini belirleyen ana yasal çerçevedir. İş Kanunu, işverenin işçilere karşı "iyi niyet kurallarına uygun davranma" yükümlülüğünü içerir. Mobbing durumları, bu iyi niyet yükümlülüğünün ihlali olarak kabul edilebilir.

 2. Kişilik Haklarının Korunması: Türk Medeni Kanunu’na göre, herkesin kişilik hakları korunmaktadır. Mobbing, işçinin kişilik haklarını ihlal eden bir davranış olarak değerlendirilebilir. Bu durumda, mağdur işçi, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir.

 3. Yargı Kararları ve İçtihatlar: Türkiye'de mobbing ile ilgili olarak birçok yargı kararı bulunmaktadır. Mahkemeler, mobbing mağdurlarının lehine kararlar verebilir ve işverenlere cezai yaptırımlar uygulayabilir.

 4. Yüksek Mahkeme Kararları: Yargıtay, mobbing vakalarında genellikle işçinin lehine kararlar vermektedir. Yargıtay, mobbingin varlığını kabul eden ve işçilere maddi-manevi tazminat hakkı tanıyan kararlar almıştır.

Mobbing vakalarında işçiler, genellikle işverene karşı dava açabilir ve zararlarının tazmin edilmesini isteyebilir. Ancak, mobbing iddialarını desteklemek için somut kanıtlar ve belgeler sunmak önemlidir. İş yerinde mobbinge maruz kalan kişilerin, yaşadıklarını detaylı bir şekilde belgelemeleri ve profesyonel hukuki yardım almaları tavsiye edilir.

Mobbing Davası

Mobbingi Önleme Stratejileri

Mobbingin önlenmesi için iş yerlerinde açık iletişim politikaları geliştirilmesi, eğitimler düzenlenmesi ve sıfır tolerans politikası uygulanması önerilmektedir. Etkili şikayet mekanizmalarının kurulması ve düzenli değerlendirmeler yapılması da mobbingi azaltmada önemli adımlardır. Yöneticilerin bu konuda özel olarak eğitilmesi ve çalışanlara psikolojik destek sunulması, sağlıklı bir çalışma ortamının sürdürülmesine katkıda bulunabilir.

Mobbingi önlemek için iş yerlerinde proaktif ve kapsamlı bir yaklaşım benimsemek önemlidir. İşte etkili bir şekilde mobbingi önlemeye yönelik adımlar:

 1. Farkındalık Yaratmak: Çalışanlara mobbingin ne olduğu, belirtileri ve zararları hakkında eğitim vermek. Bu eğitimlerde, mobbingin kabul edilemez bir davranış olduğu vurgulanmalıdır.

 2. Açık İletişim Politikaları Geliştirmek: Çalışanların kendilerini ifade edebilecekleri, sorunlarını dile getirebilecekleri ve önerilerde bulunabilecekleri açık bir iletişim ortamı oluşturmak.

  Mezitli'de Üzüm Festivali Coşkusu: 5. Örtüaltı Üzüm Festivali Mezitli'de Üzüm Festivali Coşkusu: 5. Örtüaltı Üzüm Festivali
 3. Sıfır Tolerans Politikası Uygulamak: İş yerinde mobbinge karşı sıfır tolerans politikası benimsemek ve bu politikanın tüm çalışanlar tarafından bilinmesini sağlamak.

 4. Etkili Şikayet Mekanizmaları Kurmak: Çalışanların mobbing şikayetlerini güvenle bildirebilecekleri, şeffaf ve adil bir şikayet ve soruşturma süreci oluşturmak.

 5. Yönetici Eğitimi: Yöneticilere, liderlik becerilerini geliştirmek ve altındaki çalışanlarla sağlıklı iletişim kurma teknikleri hakkında eğitim vermek. Yöneticilerin mobbing davranışlarını tanıyabilmesi ve bu tür durumlara müdahale edebilmesi için özel eğitimler düzenlemek.

 6. İş Ahlakını Desteklemek: Şirketin misyon ve değerlerini yansıtan bir iş ahlakı kültürü oluşturmak. Çalışanların birbirlerine karşı saygılı ve destekleyici olmalarını teşvik etmek.

 7. Periyodik Değerlendirmeler Yapmak: İş yerindeki mobbing potansiyelini değerlendirmek için düzenli anketler ve değerlendirmeler yapmak. Bu sayede sorunların erken evrede tespit edilmesi ve müdahale edilmesi sağlanabilir.

 8. Çalışanları Desteklemek: Mobbing mağduru olduğunu belirten çalışanlara psikolojik destek ve danışmanlık hizmetleri sunmak. Bu, çalışanların yaşadıkları zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olabilir.

 9. Hukuki Yükümlülükleri Gözden Geçirmek: İşverenlerin, mobbinge karşı yasal yükümlülüklerini anlamaları ve bu yükümlülükleri yerine getirmeleri önemlidir. Bu, hem mağdurların haklarını korumak hem de şirketin yasal risklerini minimize etmek için gereklidir.

Mobbingi önlemek, yalnızca şirket politikaları ve prosedürler ile sınırlı kalmamalı, aynı zamanda şirket kültürünün temel bir parçası olarak işlenmelidir. Her seviyedeki çalışanın bu konuda bilinçli olması ve işbirliği yapması gerekmektedir.

Editör: Devrim Kartal