İLAN MERSİN KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2013/140 Esas
KARAR NO : 2023/29
Davacılar HACI ALİ ERGİN ve diğerleri tarafından Ayşe Uçar ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan Kadastro Tespitine İtiraz davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizden verilen 23/03/2023 tarihli kararın ve Maliye Hazinesi vekili ve Ömer Doydu ve diğerleri Vekili Av. Hasan Doydu tarafından verilen istinaf başvurudilekçelerinin,adresleri tespit edilemeyen Bilal ve Ayşe'den olma 1966 D.lu Durdane Yanaroğlu ve Mehmet Yılmaz'a ilanen tebliğine karar verildiğinden,
ASIL DOSYA VE BİRLEŞEN DOSYALAR YÖNÜNDEN;
Davacıların ve asli müdahillerin davasının REDDİNE,
Dava konusuMersin ili, Erdemli ilçesi, Türbe mahallesi, 100 ada 38, 39, 41, 46, 47 parsel ve 118 ada 45, 46, 47, 48, 49, 50 parsel sayılı taşınmazların kadastro tespitindeki yüz ölçüm ve vasfı ile tespit malikleri adına TESPİT ve TESCİLİNE, Karar kesinleştiğinde dosyanın Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmesine karar verildiği , bu kararın ve istinafbaşvuru dilekçelerinin ilanın yanınından itibaren 10 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibarende bu karara karşı iki haftaiçinde Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurabilecekleri, teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/03/2024

#ilangovtr Basın No ILN02003104