Kadri Duman

Açılımı İş sağlığı ve güvenliği şeklinde olan İSG, yerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumayı amaçlayan bir disiplindir. İSG'nin temel amacı, iş kazalarını, meslek hastalıklarını ve işle ilgili sağlık sorunlarını önlemektir.

İSG'nin önemi şu şekilde açıklanabilir:

Engelsiz Yaşam Parkı İle Engelleri Aşıyorlar Engelsiz Yaşam Parkı İle Engelleri Aşıyorlar

İş sağlığı ve güvenliği çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlığını korumak için önemlidir. İş yerlerinde güvenli çalışma ortamlarının sağlanması, sağlık risklerinin azaltılması ve iş yeri koşullarının iyileştirilmesi İSG'nin temel amacıdır. Ayrıca, İSG uygulamaları işletmelerin itibarını artırabilir ve iş kazaları ile meslek hastalıklarının azaltılması işletmenin sürekliliği ve verimliliği üzerinde olumlu etki yapabilir. Ülkelerin İSG kanunlarına uyum sağlanması, işletmelere cezai yaptırımlardan kaçınmalarında yardımcı olur. İSG uygulamaları aynı zamanda işletmelerin maliyetlerini azaltabilir ve çalışanların moralini ve motivasyonunu artırarak iş verimliliğini artırabilir.

Kaynak: Kadri Duman