Covid-19 pandemisinin bebek ve çocukların dil gelişimini olumsuz etkilediği kanıtlandı.  İspanya'da yapılan “Pandeminin Yaşamın İlk İki Yılında Dil Gelişimi Üzerindeki Etkisi” başlığını taşıyan araştırmada, 3 yaş altı çocukların sosyal izolasyondan nasıl etkilendiği ortaya konuldu. . Madrid Üniversitesi Deneysel Psikoloji Bölümü'nden bilim insanları tarafından yapılan araştırmada pandemi döneminde 18 ila 31 aylık arasında olan bebekler üzerindeki gözlemler yer aldı. Erkek ve kız 153 bebek üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar, Covid-19 salgını sırasında alınan önlemlerin 3 yaş altı çocukların dil gelişimini olumsuz etkilediğini gösterdi. 

İKİ GRUP KARŞILAŞTIRILDI

Araştırmada yaş, ebeveyn eğitim düzeyi ve benzer anaokullarına devam eden iki gruptan elde edilen veriler karşılaştırıldı. Araştırma üzerine hazırlanan raporda şu bilgiler yer aldı:

“İki grup 'pandemi öncesi' (PRE) ve 'pandemi sonrası' (POST) olarak kodlandı. PRE grubu pandemiden önce doğan ve değerlendirilen çocuklardan oluşuyordu. POST grubu, Ekim 2019 ile Aralık 2020 arasında, pandemiden birkaç ay önce veya pandemi sırasında doğan çocuklardan oluştu. Sonuçlar, pandemi sırasında doğan çocukların daha az farklı kelime kullandığını, daha önce doğanlara göre daha az kelime dağarcığına sahip olduklarını gösterdi.

SINIRLI DİL UYARANI

“Beklendiği gibi PRE grubundaki çocukların ortalama düzeyi yüzde 50 civarındaydı. Ancak POST grubununkiler hem kelime dağarcığı hem de cümle karmaşıklığı açısından ancak yüzde 40'lık dilime ulaştı. Pandemi sırasındaki kısıtlamalar, POST grubundaki çocukların sınırlı sosyal ilişkiler ve dil gelişimlerini etkileyebilecek etkileşim bağlamları deneyimlemeleri anlamına geliyordu.”

Seks Yapmak Kaç Kalori Yakar? Seks Yapmak Kaç Kalori Yakar?

MASKE DE ETKİLİ OLDU

Bebeklerin dil becelerinin gelişmesinde sosyal etkileşimin önemine de dikkati çeken  araştırmada, pandemi günlerindeki sosyal mesafe ve karantinanın olumsuz etkilerine de  değinilirken, şu saptamalara yer verildi: “Ayrıca dilsel uyaranlar hem sosyal etkileşimlerin çeşitliliği ve sıklığı hem de maske kullanımından etkilendi. Maskeler anlamayı engelledi ve dil öğrenirken görsel bilgilerin alınmasını zorlaştırdı. Bu koşullar bir araya geldiğinde bu grupta dil gelişiminin yavaşlamasına yol açtı. Bulgular, erken sosyal etkileşimlerin önemini ve bebeklerin gelişimi üzerindeki açık etkisini vurguladı.”

KONUŞARAK ÖĞRENİLİR

Normal gelişme sürecinde dil gelişimiyle ilgili bilgilerin yer aldığı araştırmada, ayrıca elde edilen veriler üzerinden şu görüşler aktarıldı: "Gelişimde çocuklar önce birkaç kelime öğrenir, ardından kelime dağarcığı giderek artar. Daha sonra iki kelimeyi bir araya getirmeye başlarlar ve giderek karmaşıklaşan anlamları ifade etmek için kelimelerin nasıl birleştirilebileceğini öğrenirler. Bu süreç başkalarıyla çeşitli ve anlamlı etkileşimler yoluyla gerçekleşir. İnsanlar konuştuğu için bebekler konuşmayı öğrenir.”

ETKİLERİ DEVAM EDİYOR

“Araştırmalar, genel olarak Covid-19 krizinin özellikle savunmasız grupları etkilediğini gösterdi. Pandemi sırasında doğanların genel gelişiminin daha yavaş olduğuna dair kanıtlar risk altındakileri tespit etmeyi gerektiriyor. Covid-19 krizi geçmişte kalmış gibi görünse de genel olarak nüfusun ruh sağlığı ve özelde çocukların gelişimi üzerindeki etkileri göz ardı edilemez.”

Kaynak: Haber Merkezi