MERSİN 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDENİLAN
 

T.C
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
MERSİN 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2022/820 KARAR NO: 2023/792

MÜŞTEKİ : HADJER BELARBI, Ahmed ve Nasira kızı, 01/01/1991 suriye doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı.
SANIK : MOUSTAFA KHALED, Mohamed ve Mahdıa oğlu, 24/12/1977 ALEPPO/SURİYE doğumlu,
Sanık Moustafa KHALED hakkında Mahkememizin 16.11.2023 tarih, 2022/820 esas ve 2023/792 karar sayılı ilamı ileCinsel Taciz suçundan TCK'nın 105/1-1 maddesi gereğince neticeten BERAAT hükmü verilmiş, Sarkıntılık Yapmak Sureti ile Cinsel Saldırı suçundan TCK'nın 102/1-2 maddesi gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, ancak olumlu kanaat nedeni ile CMK'nun 231/5,6 maddesi uyarınca (5 yıl süre ile) Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması karar verilmiştir.
Gerekçeli kararın tebliği müştekinin adresinin meçhul olması nedeniyle mümkün olmamıştır. Bu nedenlerle 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, gerekçeli karar Mersin Adliyesinde herkesin görebileceği bir yerde bulunan ilan panosuna 15 gün süre iile kalacak şekilde asılmıştır. İş bu ilanın neşredildiği tarihten itibaren gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, 7 gün içerisinde kararı istinaf/itiraz edebileceği, etmediği takdirde kararın kesinleşeceğitebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02003397