T.C. MERSİN 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N

DOSYA NO : 2023/661 Esas
KARAR NO : 2024/91
Mahkememizin 2023/661 Esas sayılı dosyasında Muhammet ve Hatice oğlu, 18/03/2000 doğumlu sanık AHMED RAMAZAN tüm araştırmalara rağmen bulunamamış, adresi tespit edilememiş bu nedenlehükmün tebliği mümkün olmadığındanilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;
Mahkememizin 26/01/2024 tarih, 2023/661 Esas, 2024/91 karar sayılı ilamı ile sanık hakkındaTCK'nın 292/1 md. Uyarınca beraatine karar verilmiştir.
İş bu ilanın neşredildiği tarihten itibaren gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, 7 gün içerisinde karara itiraz edebileceği, etmediği takdirde kararın kesinleşeceğitebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20.03.2024

#ilangovtr Basın No ILN02010201