MERSİN 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Esas No : 2022/361

Davacı Şakir Bayar tarafından davalı Yahya Bayar aleyhine "Muris Sabri Bayar'dan intikal eden Mersin ili, Toroslar ilçesi, Osmaniye mahallesi, 4794 ada 5 parsel sayılıtaşınmaz üzerindeki muhdesatların (bodrum kat depo, zemin kat iş yeri ve üzerinde 3 katlı her katta ikişer daire olmak üzere 6 daire, ağaç ve bitkiler) tüm mirasçılara ait olduğunun tespitine, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini" talep etmiş olmakla;
Mersin 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/480 esas, 2023/580 karar sayılı dosyası mahkememizin 2022/361 esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verildiğinden, birleşen dosya yönünden davacı Yahya Bayar vekili Av. Elif Akay tarafından davalı Mahir Bayar dahili davalı olarak davaya dahil edilmiştir.
Davalı Mahir Bayar'ın adresi meçhul olup, dava dilekçesi ve tensip zaptı da ilanen tebliğ edildiğinden;
Duruşma günü olan 19/04/2024 günü saat 10:38'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.23/02/2024

#ilangovtr Basın No ILN02003329