Kadri Duman

Mersin, tarım, endüstri ve yerleşim alanları için önemli bir su kaynağına sahip olan bir ilimizdir. Ancak, iklim değişiklikleri ve artan nüfus gibi faktörler su kaynaklarının sürdürülebilirliğini etkileyebilir. Peki Mersin ve çevresindeki barajların doluluk oranları ne durumda? 

Yaz Yurda Erken Geldi: Hava 30 Dereceye Çıkacak Yaz Yurda Erken Geldi: Hava 30 Dereceye Çıkacak

Son yağışların Mersin’i besleyen Doğu Akdeniz havzasındaki barajlardaki su seviyesini artırması ile birlikte bölgede yer alan barajlardan Berdan Barajı'nda yapılan ölçümde doluluk miktarının yüzde 35-40 seviyelerine geldiğini belirterek, Gezende Barajı doluluk oranı 65-70, Alaköprü’deki su seviyesinin de 75-80 ’lerde olduğunu geçtiğimiz günlerde Çevre Mühendisleri Odası tarafından açıklanmıştı. 

Mersin'deki barajların doluluk oranı, su temini ve su kaynaklarının yönetimi açısından kritik bir öneme sahiptir.

Barajların doluluk oranı, Mersin'de su arzını doğrudan etkiler. Tarım sektörü başta olmak üzere endüstriyel faaliyetler ve yerleşim alanları için su temini büyük ölçüde barajlardan sağlanır. Doluluk oranının düşük olması durumunda, su temininde zorluklar yaşanabilir ve bu da tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle Mersin'in tarımı, sulama suyuna büyük ölçüde bağımlıdır ve tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi için yeterli su temininin sağlanması hayati öneme sahiptir.

Ayrıca, Mersin'deki barajların doluluk oranı, su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve ekosistemlerin korunması açısından da önemlidir. Yeterli su seviyesinin korunması, doğal yaşamın devamını sağlar ve Mersin'in biyolojik çeşitliliğini korur.

Mersin'deki barajların doluluk oranı ayrıca afet risklerinin yönetilmesinde de kritik bir rol oynar. Yeterli su seviyeleri, sel riskini azaltırken, düşük doluluk oranları kuraklık ve su kıtlığı gibi riskleri artırabilir.

Sonuç olarak, Mersin'deki barajların doluluk oranı, su kaynaklarının yönetimi, tarımsal üretim, ekosistemlerin korunması ve afet risklerinin azaltılması açısından hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, barajların doluluk oranının düzenli olarak izlenmesi ve sürdürülebilir su yönetimi politikalarının uygulanması büyük önem taşımaktadır.

Kaynak: İMECE GAZETESİ