1-Geçerlilik süresi 01.01.2020 tarihinden sonra sona ermiş/erecek süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporlarının 30.06.2024 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edilmesinin,

2-Usulüne uygun olarak yapılan her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvurularının karşılanmasının,

"Geçmeyen Öksürük, KOAH veya Kanserin Habercisi Olabilir" "Geçmeyen Öksürük, KOAH veya Kanserin Habercisi Olabilir"

3-Maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen kontrol muayenesi ve maluliyet rapor işlemlerinin olağan şekilde sürdürülmesinin, uygun olacağı değerlendirilmiştir.

30.06.2024 tarihinden sonraki süreçte mağduriyet oluşmaması ve sağlık hizmet sunucularında raporların yenilenmesine bağlı yoğunluğa sebebiyet verilmemesi için, sağlık raporuna bağlı hak ve hizmetlerden yararlananlara, hak ve hizmet sağlayıcı Kurumlar tarafından bu tarihe kadar raporlarını yeniletmeleri gerektiğinin hatırlatılması, yukarıda belirtilen hususlarda kurumlar arası iş birliğinin sağlanarak gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda;08122023-230296407_sayfa_1

Kaynak: Haber Merkezi