Devrim kartal

MESİAD Başkanı Adnan Gündoğdu'dan 15 Temmuz Mesajı MESİAD Başkanı Adnan Gündoğdu'dan 15 Temmuz Mesajı

Mersin'in sıcak yaz günlerinde hava sıcaklığı sık sık 45 dereceyi aşıyor ve bu durum işçiler için sağlık riski oluşturuyor. Birçoğu yeterli su tüketimi yapamıyor ve dehidratasyon riskiyle karşı karşıya kalıyor. Ayrıca, güneş çarpması gibi acil sağlık sorunları da sıkça yaşanıyor.
İş güvenliği konusunda ise işçilerin büyük bir risk altında çalıştıkları görülüyor. Özellikle merdivenlerle narenciye toplama gibi riskli işlerde güvenlik önlemleri yetersiz kalıyor. Birçok işçi, kazalar sonucu yaralanıyor ve bazıları kalıcı hasarlarla yaşamak zorunda kalıyor.
Mersin'deki mevsimlik işçilerin bir diğer büyük sorunu ise düşük ücretler. Çoğunun günlük kazancı asgari ücretin altında kalıyor ve ağır çalışma koşullarına rağmen adil bir ücret alamıyorlar. Ayrıca, belirsiz çalışma koşulları ve işlerin mevsimsel olması, işçilerin gelir güvencesini de zayıflatıyor.
Tüm bu zorluklara rağmen, mevsimlik işçilerin talepleri ve yaşadıkları sorunlar genellikle göz ardı ediliyor ve bu durum onların sosyal ve ekonomik açıdan daha da zor bir duruma düşmelerine neden oluyor.
Mersin'deki mevsimlik işçilerin sıcak ve zorlu yaşam koşulları, hem fiziksel sağlıkları hem de iş güvenlikleri açısından ciddi endişelere yol açıyor ve bu konuda acil önlemler alınması gerektiği açıkça ortaya çıkıyor.

Kaynak: Devrim Kartal