SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
T.C. MERSİN 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/2414 Esas
DAVALI : SADIK UĞUZ - 11357468016
Mahkememizde görülmekte olan ortaklığın giderilmesi davasında,
Davacı vekili dava dilekçesinde Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş mah. 1860 Ada, 10 parsel, 5 nolu bağımsız bölümdeki mesken niteliğinde taşınmaz, Mersin İli, Toroslar İlçesi, Bekiralanı köyü, 555 parsel nolu 578.00m²'lik kargir ev ve arsa ve kuyu niteliğindeki taşınmazların satılarak satış bedelinin hisseleri oranında tarafları arasında paylaştırılması talep edilmiş ve söz konusu taşınmaz üzerinde bilirkişi heyeti ile birlikte keşif yapılmış olup, 27/03/2023 keşif tarihi itibari ile taşınmazın değerinin 5.500.000,00 TL olduğu, dosyada yapılan inceleme, araştırma ve değerlendirme neticesinde dava konusu taşınmazın değerlendirilmesi sonucunda, İvaz ilavesiyle dahi taksimi kabil olmayıp ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLUYLA giderilebileceği" şeklinde ki bilirkişi raporu Tebliğ yapılamayan 11357468016 T.C. Kimlik Numaralı Sadık UĞUZ'a ilanen tebliğ olunur.
İşbu ilandan itibaren "HMK'nun 122.M.sine göre tebliğden itibaren 2hafta içinde cevap vermeniz aksi halde HMK'nun 128.M.sine göre ileri sürülmüş vakıaları inkar etmiş sayılacağınız,HMK147/2 m.sine göre mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği davalıSadık UĞUZ'a ihtaren tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02028827