TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:54*

T.C.ANAMUR İCRA DAİRESİ
2023/263 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/263 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.515.000,00 1 Taşıt 33AGY808 Plakalı, 2021 Model, New Hollan Marka, TTF803525B313T534170 Motor No'lu , HFT145749 Şase, Dizel mavi renk Traktör .....

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 14:40
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 14:40
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 14:40
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 14:40

05/03/2024
(İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın No ILN02008179