TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:54*

T.C.
MERSİN
7. İCRA DAİRESİ

2023/5578 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/5578 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
720.000,00 1 Taşıt 33ST827 Plakalı , 2020 Model , DACIA Marka , DUSTER Tipli , H4MD740R109533 Motor No'lu

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 12:15
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 12:15
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 12:15
Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 12:15

24/05/2024 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın No ILN02039015