TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55*

T.C.AYDINCIK(MERSİN)İCRA DAİRESİ
2021/37 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/37 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Aydıncık İlçe, AYDINCIK Mahalle/Köy, Cumhuriyet Mevkii, 791 Parsel, Mersin İli, Aydıncık İlçesi 791 parselin eğimi düz olup, toprak verimli terra rossa diye tabir edilen Akdeniz bölgesi toprak yapısına sahip verimli topraktır. Aydıncık Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce 07.10.2022 tarihli 4227 sayılı yazısına istinaden kıymet takdirine konu Cumhuriyet Mahallesi, 791 no.lu parselin zemini, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamındadır. Taşınmazın üzerinde zirai muhdesat yoktur. Parselin alanı üzerinde zeminde gösterilen ve gezilen 1.260,00 m2 lik alan üzerine kurulu Yüksek Sistem Cam Seranın bulunduğu tarafımızdan tespit edilmiştir. Yüksek Sistem Cam Seranın takriben 10 yıllık olduğu tespit edilmiştir. Yüksek Sistem Cam Seraların ekonomik ömrü yaklaşık olarak 25 yıldır.Kuzeydoğusunda konumlu 2680 parsel sayılı taşınmaza ait binanın davaya konu taşınmaza 100,00 m2 girdiği anlaşılmıştır.İş bu taşınmaz tek katlı betonarmeden mamur, dış cephesi sıvalı boyasız vaziyette olup pencereleri PVC plastik doğramadır.
Adresi : Mersin/Aydıncık Cumhuriyet Mahallesi 791 Parsel Aydıncık/İçel / MERSİN
Yüzölçümü : 1.837,75 m2
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 2.734.410,45 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 13:38
Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2024 - 13:38
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 13:38
Bitiş Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 13:38

26/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02010151