TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55*

T.C.GÜLNARİCRA DAİRESİ
2017/120 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/120 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın
Özellikleri : Mersin İli, Gülnar İlçesi, Çukurasma Mahallesi, Tol Mevkii, 101 Ada, 31 Parsel, de bulanan satışa konu taşınmaz İki katlı betonarme ev, ahır ve bağ vasfında olup, ilçe merkezine, adliye sarayı ve hükümet konağına, sosyal tesislere, alışveriş merkezlerine uzaktır. Parsel yerleşim alanında yer almakta olup çukurasma mahallesine kuş uçuşu 400 metre, Gülnar-Kurbağa yoluna kuş uçuşu 100 metre mesafededir, yola cephesi bulunmaktadır.Parsel üzerinde bir adet ev, iki katlı ve 120 m2 oturumludur. Alt kat ahır, üst kat konuttur. Doğramaları PVC, ahşap ve demir profillidir. Yaklaşık 40 senelik olan evin değeri 200.000,00 TL'dir.Parsel üzerinde bir adet ahır 50m2 yüzölçümünde olup biriket duvarlı, atermit çatılıdır, dışcephesi sıvalıdır yaklaşık 10-15 senelik olan ahırın değeri 30.000,00 TL'dir. Parsel orta derin, derin toprak profilli, killi-tınlı organik madde bakımından orta düzeyde kısmen kireçli akdeniz toprakları yapısında sekiler halinde teraslanmış vaziyette olup yaklaşık %1-2 eğimdedir. Taşınmaz, erozyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık vb. problemleri bulunmayanbir arazidir.Parsel üzerinde belirli bir sıra arası ve sıra üzeri mesafe gözetilerek tesis edilmiş bir kısmı ceviz ve muhtelif meyve ağaçları olmak üzere kapama bağ bulunmaktadır.Ağaçlar bakımı düzenli olarak yapılmış verim çağında mahsuldar olduğu görülmüştür.Parselin kapama bağ değeri 10.909,39m2X30,00 TL= 327.281,70 TL+ evin değeri 200.000,00 TL+ahırın değeri 30.000,00 TL olup, satışa konu parselin toplam değeri 577.281,70 TL'dir..
Adresi : Çukurasma Mahallesi, 101 Ada 31 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 10.909,39 m2
İmar Durumu : imar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 557.281,70 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydı gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2024 - 13:33
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2024 - 13:33

27/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02012192