TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55*

T.C.SİLİFKE(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/23 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonucuaşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Sarıaydın Mahallesi Öfken mevkii 122 ada 91 parsel sayılı 68.399,82 M2 miktarlı, Tapuda "Susuz Tarla " vasfında taşınmazdır. Sarıaydın Mahalle merkezine yaklaşık kuş uçuşu 6 km, Mara Mahalle merkezine yaklaşık kuş uçuşu 7.5km. Silifke ilçe merkezine yaklaşık kuş uçuşu 46 km. mesafededir. Taşınmazın boş olduğu, üzerinde herhangi bir zirai ve inşaimuhtesadın bulunmadığı, Akdeniz bölgesi özelliklerini gösteren Akdeniz bölgesine özgü kırmızı (terra-rosa) toprak yapısına sahip olduğu, ulaşımın komşu parsellerden sağlandığı, köy yerleşim yerine uzak mesafede olduğu, etrafının benzer özellikteki alanlar ile çevrili olduğu tespit edilmiştir.
İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 2.735.992,80 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 11:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 23/08/2024 - 11:00

27/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02024497