TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55*

T.C.
GÜLNAR
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/1 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ Mersin İli, Gülnar İlçesi, SARAY Mahallesi, Demiroluk Caddesi Mevkii, 153 Ada, 3 Parselde bulunan satışa konu taşınmaz tapu kaydında "Kargir ev ve Arsa" vasfındadır. Parsel üzerinde bir adet iki katlı yapı ve muhtelif meyve ağaçları bulunmaktadır. Parsel ilçe merkezinde bulunup okullara, adliye sarayı ve hükümet konağına, sosyal tesislere, alışveriş merkezlerine yakındır. Mahalle yerleşim sahası içerisindedir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planıiçerisinde yer alıp yapılaşma koşulları Bitişik Nizam 5 kata imarlıdır. Satışa konu parsel yaklaşık %1-2 eğimli olup düz/düze yakın kısımlar bulunmaktadır. Toprak tekstürü yönünden killi-tınlı toprak yapısındadır. Parselin kadastro yolu cephesi vardır. Drenaj sorunu yoktur. Parsel üzerinde 15 adet muhtelif yaşlarda olan badem ağacı, 3 adet muhtelif yaşlarda olan armut ağacı, 2 adet 10 yaşında olan nar ağacı, 1 adet 20 yaşında olan ceviz ağacı bulunmaktadır. Toplam 21 adet ağaç bulunup değeri 27.405,00 TL'dir. Parsel üzerinde bulunan bağ, badem ve muhtelif meyve ağaçlarının bakım ve beslenmesi yapılmış, ağaçlar aşılı ve mahsuldardır. Taşınmaz üzerindeki yapılar yaklaşık 30 yıllıktır. İki katlı olan yapı 3. Sınıf A grubu yapı 105,50 m2*2 kat = 211,00 m2, yıpranma payı %35'tir. Bu yapının bitişiğinde bahçe kısmında depolar ve odunluk benzeri yapılar mevcuttur. Bu yapılar 1. sınıf A grubu yapıdır, yıpranma payı %35'tir. Taşınmaz üzerindeki inşai muhdesatın toplam değeri 662.657,00 TL'dir. Parselin keşif tarihi itibari ile m2 rayiç değeri 1.000,00 TL olarak takdir edilmiştir. Buna göre ; Parselin arsa (zemin) değeri 1.000,00 TL/m2 * 584 m2 = 584.000,00 TL + Zirai muhdesat değeri 27.405,00 TL + İnşai muhdesat değeri 662.657,00 TL TOPLAM : 1.274.062,00 TL'dir.
Adresi : Mersin İli, Gülnar İlçesi, Saray Mahallesi, Demiroluk Caddesi Mevkii, 153 Ada, 3 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 584 m2
Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir.
İmar Durumu: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde yer almaktadır. Yapılaşma koşulları Bitişik Nizam 5 kata imarlıdır.
Kıymeti : 1.274.062,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 13:46
Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 13:46
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 13:46
Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 13:46

21/05/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02038404