TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55*

T.C.
ANAMUR
İCRA DAİRESİ
2018/1440 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/1440 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli Anamur İlçesi, Ören/Nasrettin mahallesi, Köy içi Mevkii, 315 ada, 1182 parsel Kargir ev ve Tarla niteliğinde 8177,96m2 taşınmaz. Parselin zemin değeri =600,00 TL x 8177,96 m2=4.906.776,00 TL üzerinde mevcut Muhtesatlar ile birlikte değeri ise =5.006.776,00 TL dir. Borçluparselde 1/6 hisse sahibi olup karşılığı ise =834.462,66 TL dir.
Yüzölçümü : 8.177,96 m2
İmar Durumu : DOSYASINDA
Kıymeti : 834.462,66 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: DOSYASINDA
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 14:58
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 14:58
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 14:58
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 14:58

04/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02005750