Devrim KARTAL

Geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın istihdamı programında konuşma yaptı.

Bakan Göktaş, "Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda kadınların yüzyılı yapacağız. İleriye dönük hedeflerimizi planlarken, politikalarımızı oluştururken kadın istihdamını özellikle önemsiyoruz. 2024 yılının kadın istihdamı seferberliği yılı olacağına inanıyorum. 2028 yılına kadar kadın gücüne katılma oranının yüzde 40'a, kadın istihdam oranının yüzde 36'ya yükseltilmesi, en önemli hedeflerimizden" dedi.

Göktaş, kadınların her alanda görünür olmaları ve inisiyatif almalarına ilişkin ne gerekiyorsa yapmak için durmadan çalıştıklarını söyledi.

İş hayatında kadın olmak | Anadolu Grubu Blog

Ekonomik Kalkınmanın Kaldıracı: Türkiye'de Kadın İstihdamı

Kadın istihdamı, ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınmanın itici güçlerinden biri olarak kabul ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2016 verilerine göre Türkiye'deki kadınların istihdam oranı, erkeklerin yalnızca yarısı düzeyinde ve kadınlar genellikle daha düşük ücret alıyor. McKinsey'in raporları, kadın istihdamının artırılmasının ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını ve cinsiyet eşitliğine önem veren firmaların daha yüksek getiri elde ettiğini ortaya koyuyor.

Basın Özgürlüğü: Demokrasinin Temel Taşı Basın Özgürlüğü: Demokrasinin Temel Taşı

iş hayatında kadın

McKinsey Women Matter Türkiye 2016 raporu, Türkiye'nin kadın istihdamını artırma yönünde atacağı adımların, 2025 yılında GSYİH'sını yüzde 20 artırarak 200-250 milyar dolara ulaşmasını sağlayabileceğini öngörüyor. Ayrıca, kadınların iş gücüne tam zamanlı katılımındaki yüzde 6'lık artışın, yoksulluğu yüzde 15 oranında azaltabileceği belirtiliyor.

Kadınların ekonomik aktivitelerde daha aktif rol almasının, sadece ekonomik büyümeyi hızlandırmakla kalmayıp, aynı zamanda sosyal kalkınmaya da katkı sağladığı vurgulanmakta. Bu bağlamda, Türkiye'de ve dünyada kadın istihdamını artırmak için çeşitli politikalar ve stratejiler geliştirilmesi gerektiği üzerinde duruluyor​​​​.

Bu gelişmeler, kadınların iş hayatında daha fazla temsil edilmesinin sadece adil bir toplum yaratmakla kalmayıp, aynı zamanda ulusal ekonomiler için de stratejik bir önem taşıdığını gösteriyor.

Editör: Devrim Kartal