Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Deniz Akkaya Açıklaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Deniz Akkaya Açıklaması

112 Acil çağrı merkezinde çalışan Türk Büro Sen üyesi emekçiler mesai mefhumundan uzak yoğun ve tempolu bir şekilde çalışmakta olduklarını söyleyerek Doğanlar Bornova 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Çağrı merkezi çalışanları adına basın metnini Türk Büro-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Cumhur Çil okudu. Çağrı merkezi çalışanlarının ülkenin dört bir yanında yaşanan her olaya karşı en kısa zamanda doğru bilgiyi alıp ona göre yönlendirmeler yaptığını söyleyen Çil, "112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının sorunları ile ilgili Türk Büro-Sen olarak Bakanlık ile yaptığımız görüşmeler neticesinde yetkililerin yaptığı olumlu çalışmalara rağmen, artan iş yükü ve yeni eklenen görevlerle mevcut sorunlara yenilerinin eklendiği görülmüştür”  dedi.

Çil, 112 Çağrı Merkezi Çalışanlarının taleplerini şöyle  sıraladı:

  • Radyasyonlu ortamda görev yapmaları nedeniyle çeşitli meslek hastalıkları ile karşı karşıya kaldıklarından , kurum çalışanlarına yıpranma hakkı verilmesi,
  • Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin günün şartlarına uygun hale getirilmesi ve çalışma saatleri eşitsizliğinin giderilmesi.
  • 657 sayılı Kanunun 99’uncu ve 178’inci maddelerinde yer alan fazla çalışma ücretinin 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına da ödenmesi ile bu ücretin resmi tatil ve bayram günlerinde normal günlerden farklı değerlendirilmesi.
  • Yetersiz olan personel sayısının artırılarak genele yaygın vardiya düzenlemesine gidilmesi ile illerin vardiya sistemi belirlenirken personel sayısı, çağrı yoğunluğu ve ulaşım ile yemek sorununun dikkate alınması.
  • Hedefi olan çalışanın daha verimli olacağı göz önünde bulundurularak, ara yönetici kadrolarının (şef, müdür yardımcısı vb.) ihdas edilmesi.
  • Günlük çağrı ortalaması makul sınırın oldukça üstünde olan illerde ivedi olarak yeni personel istihdamının sağlanması.
  • İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 19.09.2019 tarih ve 15982 sayılı yazısında da belirtildiği üzere, 112 Acil Çağrı Merkezlerinde faaliyetlerin daha sağlıklı sunulabilmesi için, 112 Çağrı Merkezi personelinin Valiliklere bağlı başka birimlerde görevlendirilmemesi.
  • 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin 21. Maddesi gereği, 112 Acil Çağrı Merkezlerinde çalışan personelden yalnızca “Çağrı Karşılama Memuru” unvanlı personelin ek ödeme oranlarına 10 puan ilave edilmiştir. 6. Dönem Toplu Sözleşmede verilen bu hak, 7. Dönem Toplu Sözleşmede de devam etmekte, aynı kurumda çalışan ve kadro unvanları farklı olsa dahi aynı işi yapan 112 Acil Çağrı Merkezi personeli bu ek ödeme ilave puanından yararlanamamaktadır. “Çağrı Karşılama Memuru” kadrosunda görevli personelin lehine yapılan düzenlemenin 112 Acil Çağrı Müdürlüklerinde görevli diğer bütün unvanlardaki personel için de uygulanmasının sağlanması.
  • 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görev yapan diğer Bakanlıklara bağlı çalışanların, farklı ödemelerle (döner sermaye, tayın bedeli vb.) mağduriyetleri bir ölçüde giderilmekteyken; İlk çağrıyı alarak süreci başlatan ve Tayın Bedelinden yararlanamayan 112 Acil Çağrı Müdürlüğü personeline ivedi olarak Tayın Bedeli verilmesinin sağlanması.
Kaynak: Haber Merkezi