Melih Gökçek, belediyenin mobilyalarını evine taşıtmış! Melih Gökçek, belediyenin mobilyalarını evine taşıtmış!

Bin 128 akademisyenin imzasıyla 11 Ocak 2016'da yayınlanan "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzaladığı için Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'ndeki öğretim üyeliği görevinden ihraç edilen Dr. Lülüfer Körükmez'in davasına Ankara 22. İdare Mahkemesi'nde bakıldı. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin ihraç edilen Barış Akademisyenleri ile ilgili kararlarına atıftta bulunarak, bildiriye imza atmanın suç unsuru taşımadığına, bu sebeple cezalandırılmalarının ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdi. Metne imza atan Körükmez ile ilgili yargılama yapılmasının ve üniversitedeki görevinden alınmasının hak ihlali olduğuna karar verdi.

Ankara 22. İdare Mahkemesi, Körükmez'in göreve iade edilmesine hükmetti. Mahkeme, "Dava konusu işlemin iptaline, özlük hak talebinin kabulüne, dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı özlük haklarının iadesine" karar verdi.  

Kaynak: Haber Merkezi