Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Fransuva'ya Filistin Mektubu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Fransuva'ya Filistin Mektubu

Kadri Duman

Belediye meclis üyelerinin aldığı huzur hakkı ücreti, kamuoyunun dikkatini çeken bir konu haline geldi. Bu ücret, meclis üyelerinin katıldıkları belediye meclis toplantılarında gösterdikleri hizmetin karşılığı olarak ödenir. Huzur hakkı ücreti, meclis toplantılarına katılan üyelere toplantı başına ödenen bir ücrettir. Bu ücret, genellikle belediye meclis üyelerinin meclis toplantılarına katılarak verdikleri zaman ve emeğin bir karşılığı olarak kabul edilir. Belediye meclis üyelerinin aldığı huzur hakkı ücreti, belediyeden belediyeye ve üye statüsüne göre değişiklik gösterebilir. Bazı belediyelerde bu ücretler belirli bir miktarla sınırlıyken, bazılarında ise ücret miktarı daha yüksek olabilir.

Huzur hakkı ücretleri, belediye meclis üyelerinin belediye yönetimine katkı sağlamalarını teşvik etmek ve onların meclis toplantılarına düzenli olarak katılmalarını sağlamak amacıyla ödenir. Ancak, huzur hakkı ücretlerinin miktarı ve toplam tutarı bazı kesimler tarafından tartışma konusu haline gelebilir. Bu durumda, belediyeler genellikle ücret politikalarını gözden geçirebilir ve gerekli düzenlemeleri yapabilirler. Belediye meclis üyelerinin aldığı huzur hakkı ücreti, belediyelerin bütçe politikaları ve kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili geniş bir tartışma bağlamında ele alınır.

Günlük huzur hakkı tutarı, belediye başkanının brüt ödeneğinin günlük tutarının 3’te 1’ini geçmemek üzere, belediye meclisleri tarafından belirleniyor. Hesaplanan brüt tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesiliyor. Belediye encümeni başkan ve üyelerine, nüfusu 10.000'e kadar olan belediyelerde 2.663 TL, nüfusu 10.001-50.000 arasında olan belediyelerde 3.424 TL, 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde 4.565 TL ve 200.001'in üzerinde olan belediyelerde ise 5.707 TL tutarında aylık brüt ödenek veriliyor. Encümenin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödeniyor. Büyükşehir belediye encümenlerinin başkan ve üyelerinin aylık ödenek tutarı ise 2024 yılında 9.130 TL olarak uygulanıyor.

Kaynak: İMECE GAZETESİ