İklim değişikliğiyle mücadele için küresel çabada, hükümetler yenilenebilir enerjiyi teşvik ederek elektrik üretimini temizlemeye ve elektrikli arabaları destekleyerek ulaşımı yeşillendirmeye odaklandı. Şimdiye kadar çelik, çimento, plastik, alüminyum,  imalat ve petrokimyasallar gibi endüstriyel sektörler ciddi incelemelerden kaçtı. Bunun nedeni, endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan emisyonlarla başa çıkmanın zor ve maliyetli olabilmesidir.
 
Karbonsuzlaştırma, karbon emisyonlarını azaltma veya tamamen ortadan kaldırma sürecidir. Bu durumda, küresel ölçekte karbon emisyonlarını düşürme çabalarından bahsederken karbonsuzlaştırmadan bahsediyoruz. Karbondan arınma, Paris Anlaşması'nda belirtildiği gibi net sıfıra doğru küresel yarış için hayati önem taşıyor . Küresel ortalama atmosferik karbondioksitin 2021'de yeni bir rekora ulaşmasıyla mevcut eylem yeterli değil . Dünya, doğanın absorbe edebileceğinden çok daha hızlı karbon üretmeye devam ediyor, bu da aşırı sera etkisinin dünyayı hızla ısıtmasına neden oluyor. Günümüzde karbondan arındırma genellikle büyük şirketlerin yüksek profilli taahhütleriyle ilişkilendiriliyor ve bunu genellikle bu taahhütlere yönelik ilerleme raporları takip ediyor. Ancak bu taahhütlerin birçoğunun gerçekleşmesine kadar önümüzde uzun bir yol var. İklim değişikliğinin en yıkıcı etkilerini sınırlamaya yetecek bir etki yaratmayı bekliyorsak, karbonsuzlaştırma çabalarının büyük şirketlerden hükümetlere ve bireysel vatandaşlara kadar çeşitli paydaşlardan gelmesi gerekiyor. Karbondan arındırma stratejileri arasında düşük karbonlu enerjiye geçiş, enerji kullanımı ve süreç verimliliğinin iyileştirilmesi, karbonun uzaklaştırılması ve depolanması yer alıyor. Stratejiler sektörler arasında farklılık gösterir ve stratejilerin bir kombinasyonunu içerebilir.
 
Karbondan arınmayı hızlandırmak için yeni teknolojilerin ve sistemlerin araştırılmasına ve geliştirilmesine yatırım yapılmalı. Tüketicileri ve şirketleri bireysel ve kurumsal düzeyde emisyonları azaltmaya teşvik edecek teşvik programları oluşturulmalı. Yenilenebilir enerjiye geçişin basit bir değişim olmadığı bilinmelidir.  Mevcut sistemleri iyileştirmek, fosil yakıta bağımlı endüstrilerdeki çalışanlar için mesleki çözümler bulmak ve değişiklikleri teşvik etmek için mevzuat uygulamak, birden fazla cephede çaba gerektirir.
 
Yeni teknolojiler ve araştırma maliyetleri, kaynak sıkıntısı çeken şirketler için gerekli değişimin gerçekleştirilmesini imkânsız hale getirebilir. İklim konusunda eğitim ve katılımın her düzeyde eksikliği, değişimleri hayata geçirmek için sermayeye ve desteğe ihtiyaç duyan bireyler için çok fazla bürokratik engele yol açabilir. Şirketler, raporlama zorunluluklarının önüne geçmek, müşteriler, yatırımcılar ve diğer paydaşlarla güven ve şeffaflığı artırmak ve küresel ısınmayla mücadeleye yönelik uluslararası çabaya gerekli katkıları sağlamak için karbonsuzlaştırmaya öncelik vermelidir. Şirketinizin karbon emisyonlarını takip etmek artık birçok nedenden dolayı çok önemlidir. Karbon açıklama zorunlulukları daha belirgin hale geliyor ve çoğu şirketin emisyonlarını açıklama zorunluluğunun gelmesi uzun sürmeyecek.