Ahmet Sütcü

Kayyum Ataması Nedir ?

Hukuki tanımlamaya göre bir malın yönetimi veya belirli bir işin yapılması için atan kayyumlar, özellikle yönetimdeki usulsüzlük, yolsuzluk, terörle mücadele veya siyasi gerekçelerle hükümet veya yetkili merciler tarafından göreve getirilebiliyor. Bu atamalar, belediyelerden şirketlere, özel kurumlardan derneklere kadar geniş bir yelpazede gerçekleşebiliyor.

Kayyum atamaları, bir yönetim biriminin üzerindeki sorunları çözmek, düzenlemeler yapmak ve normal yönetimi yeniden sağlamak için geçici bir çözüm olarak ele alınıyor. Bu süreçte, atanan kayyumun, hukukun üstünlüğüne ve demokratik prensiplere uygun şekilde, şeffaf bir yönetim sergilemesi bekleniyor.

Kayyum atamalarının bazı yaygın nedenleri:

  1. Usulsüzlük ve Yolsuzluk Önleme: Ülkemizin farklı yönetim birimlerinde tespit edilen yolsuzluk ve usulsüzlük vakalarına müdahale amacıyla hükümet ve yetkili merciler, kayyum atamaları yaparak idari kontrolü eline alıyor.

  2. Siyasi Kararlar: Siyasi dinamiklerin etkisi altında, bazı yönetim birimlerine kayyum atanması, devletin müdahalesi ve denetimi altında yeni bir yönetim sürecinin başlatılmasını amaçlıyor.

  3. Terörle Mücadele Çabaları: Terör örgütleriyle ilişkilendirilen belediye ve yönetim birimlerine karşı kayyum atamaları, bu tehditlerle mücadele ve kamu düzeninin sağlanması adına önemli bir adım olarak görülüyor.

  4. Mali Kriz Yönetimi: Ekonomik sıkıntılar ve yönetim zorluklarıyla boğuşan birimlerde, mali dengenin sağlanması ve verimliliğin artırılması için kayyumlar görevlendiriliyor.

Kayyum atamaları, genellikle bir yönetim biriminin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek, düzeni sağlamak ve normal yönetimi mümkün olan en kısa sürede yeniden kurmak için tercih edilen geçici bir yönetim şekli olarak kabul ediliyor. 

SGK'dan Aşı Haftası'nda Önemli Hatırlatma SGK'dan Aşı Haftası'nda Önemli Hatırlatma

Kayyumun Görevleri

Kayyumun görev ve yetkileri 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili maddeleriye sınırlandırlmıştır. Buna göre:

  • Belli bir iş için görevlendirilmiş olan kayyum, kendisini atayan vesayet makamının talimatına aynen uymak zorundadır.
  • Belirli bir mal varlığının yönetimi, gözetimi ve korunması ile görevlendirilen kayyum sadece söz konusu mal varlığının yönetimi, gözetimi ve korunması için gereken işleri yapmakla yükümlüdür. 
  • Kayyumun yukarıda belirtilenlerin dışındaki işleri yapabilmesi için temsil ettiği tarafın veya ilgili vesayet makamının kendisine açıkça yetki vermesi gereklidir. 

Kayyumun görev süresi ve alacağı ücret kayyumu atayan mahkeme tarafından belirlenir.

Kaynak: Ahmet Sütcü