Tanrı Heka sihir tanrıçası olarak kabul edilmiştir. Mısır halkı dinsel inancı doğrultusunda çoğunlukla sihirlere inanmış, sihir yapanlara tapmışlardır. Heka ise büyük bir ihtimalle sihirlerin ve sihir yapanların koruyucu tanrıçası olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda evrenin yaratılışından önce bile var olan büyülü enerji olduğuna da inanılıyordu. Belge yetersizliğinden dinsel kişiliği hakkında fazla bilgi bulunmuyor. Eski Mısır'da yaşayanlar için yapılan büyüler, hastalık iblislerinden korunmak için veya şifa için kullanılırdı. Ayrıca tehlikeli insanlardan, yılan, akrep ve timsah gibi hayvanlardan korunmak için de kullanılırdı. Mitoloji birçok büyü için ilham kaynağı olmuştur. Hasta, mitlerden birinin kahramanı ile özdeşleştirilirdi ve bunu yaparak hastalık ya da sorun, sihrin veya Heka'nın etkili olabileceği ilahi aleme yükseltilirdi. Cenaze büyüsü ile ölümden sonra yaşamı garantilenirdi.

Sihir tanrısı Heka, aynı zamanda iki yılanın çapraz olarak dolandığı bir asayı taşıyan tıp tanrıdır. Çapraz yılanların bu sembolüne Caduceus denilmektedir. Bu sembol, Yunanlılarca şifa tanrısı kabul edilen Asklepion ile ilişkilendirilerek bir asaya dolanmış tek yılan şeklinde Yunanlılara geçmiş. 

Caduceus şüphesiz Mısır'dan Yunanistan’a aktarılmasına rağmen Sümer medeniyetinde yer altı tanrısı Ninazu, oğlu Ningişzida ve Ninazu’nun annesi şifa tanrıçası Gula olarak da karşımıza çıkıyor.

Bugün halen tıp mesleğinin bir sembolü olarak melek kanatlı caduceus, Türk Tabipleri Birliği, ABD Ordusu Tıp Departmanı ve ABD Halk Sağlığı Servisi başta olmak üzere daha pek çok tıpla ilgili alanda kullanılmaktadır. Ayrıca Asklepion’un tek yılanlı asası da Amerikan Tabipler Birliği, Güney Afrika Tabipler Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere yaygın olarak kullanılan bir semboldür