Türkiye, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimleri bekliyor.

Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) üyesi ve Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Tunceli Belediye Başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu’nun Kadıköy’den, diğer sol partilerin de desteğiyle aday olacağı söylenmişti.

TKP, yerel seçimde izleyeceği yol haritasını paylaştığı bildiride Maçoğlu’nun adaylığına da yer verdi.

Yapılan açıklama şöyle:

“On yıl önce Ovacık’ta başlayıp daha sonra Dersim-Tunceli merkezde başarıyla süren ittifak burada ayrı bir başlık altında incelenmeyi hak etmektedir. 2014 yılında Ovacık’ta TKP adayı olarak seçime girerek kazanan Sayın Fatih Mehmet Maçoğlu, 2019’da aynı başarıyı Dersim merkezde yinelemiş, halkımız Türkiye’nin her yerinde büyük bir heyecanla ve “Komünist Başkan” yakıştırmasıyla bu başarıyı olumlamıştır. Bilindiği gibi, Sayın Maçoğlu, TKP üyesi değildir. 2014 ve 2019 seçimlerinde TKP’nin de içinde olduğu bir ittifakın adayı olarak TKP’den aday olmuş ve seçilmiştir. Maçoğlu’nun yarattığı heyecan ve ilginin önemli bir kaynağı TKP’den aday olup seçilmesidir. Bunun yanı sıra Sayın Maçoğlu’nun dürüst, çalışkan, açık sözlü ve halkçı kişiliği genel olarak komünizmin meşruluğunun ve özel olarak TKP’nin etkisinin artırmasına yardımcı olmuştur. Türkiye Komünist Partisi ve Sayın Maçoğlu’nun da mensubu olduğu Sosyalist Meclisler Federasyonu yaratılan bu ilgi ve heyecanın 2024 yerel seçimlerinde daha ileri noktalara taşınması için bir değerlendirme süreci içine girmişlerdir. Bu değerlendirme gerek TKP gerekse SMF açısından yerel seçimlere ilişkin diğer başlıklardan daha farklı ve özgün bir karakter taşımaktadır. SMF, seçimlerde bir dizi yerellikte hangi ittifaklarla hareket edeceklerini ve sayın Maçoğlu ile ilgili yaklaşımlarını içeren değerlendirme sürecini tamamlamış ve kamuoyu ile paylaşmıştır. Buna göre Fatih Mehmet Maçoğlu’nun Türkiye Komünist Partisi’nden İstanbul-Kadıköy belediye başkanlığına adaylığı konusunda bir görüş ortaya çıkmıştır. Türkiye Komünist Partisi’nin konuyla ilgili değerlendirme süreci devam etmektedir. Gerek sayın Maçoğlu, gerekse SMF temsilcileri ile anlık ve samimi bir biçimde ayrıntısıyla paylaştığımız bu değerlendirmeleri ana hatlarıyla kamuoyuna yansıtmak gerektiğini düşünüyoruz.

‘YALNIZCA TKP DEĞİL, BÜTÜN İTTİFAK BİLEŞENLERİ AÇISINDAN BİR ZORUNLULUK OLDUĞU AÇIKTIR’

Türkiye Komünist Partisi, Fatih Maçoğlu’nun şahsında somutlanan ve toplumun geniş kesimlerinde ilgi çeken özelliklerin Türkiye’nin birçok açıdan gurur kaynağı olan Dersim özgünlüğünden daha farklı koşullarda ve daha geniş bir ölçekte kendisini sınaması gerektiği düşüncesini paylaşmaktadır. Konuyla ilgili olarak dostlarımızla bir yıldan uzun bir süredir görüş alışverişi içindeyiz. Bununla birlikte Kadıköy, TKP’nin bu bağlamda gündeminde olan bir ilçe değildi. Kadıköy’de yıllara dayanan bir çalışmanın ürünü güçlü bir örgüte sahip olmakla birlikte partimiz sayın Maçoğlu’nun İstanbul ya da İzmir’de başka ilçelerde aday olması gerektiği düşüncesiyle hareket etti. Kuşkusuz sayın Maçoğlu ve SMF’nin bu konudaki tercihlerine saygı duyuyoruz. Bu aşamadan sonra TKP kendi içindeki değerlendirme sürecini en kısa sürede tamamlayacaktır. Bu değerlendirme süreci Ovacık ve Dersim’de gerçekleşen ve bütün sorunlara rağmen yapıcı bir biçimde varlığını sürdüren ittifakın ve yerel yönetimler pratiğinin kapsamlı bir muhasebesini de içermektedir. Bu muhasebenin, yalnızca TKP değil, bütün ittifak bileşenleri açısından bir zorunluluk olduğu açıktır.

‘KARŞILAŞTIĞIMIZ ENGELLEME GİRİŞİMLERİNİN ÜSTESİNDEN GELİNEBİLİR’

Özgür Özel Şırnak'taki Fotoğrafı Yorumladı Özgür Özel Şırnak'taki Fotoğrafı Yorumladı

Değerlendirmemizin önemli bir diğer boyutu ise Kadıköy önerisine ilişkin olacaktır. Partimiz yaptığı ön değerlendirmede Kadıköy’de sağlam ve devrimci bir program, planlı ve kişilere değil kolektif akla dayanan bir çalışma kültürü, Kadıköy’ün sorunlarına ve ideolojik-kültürel yapısına hâkim olan yetkin bir ekip ile Türkiye’nin önüne yeni, ikna edici ve enerji veren bir örnek konabileceği düşüncesindedir. Ancak bu şekilde zorlukların ve daha önce defalarca karşılaştığımız engelleme girişimlerinin üstesinden gelinebilir. Bu bağlamda TKP aklını, örgütlülüğünü ve kadrolarını harekete geçirme istek ve kabiliyetine sahiptir. Önemli olan sağlıklı bir zeminin en kısa sürede yaratılması ve popülizmle ilkesizliğin kol gezdiği bir siyasal atmosferde farklı bir çalışma tarzının hayata geçirilmesidir. TKP’nin değerlendirme sürecinin esasını bu zeminin yaratılması oluşturmaktadır.

‘GEREKSİNİM DUYACAĞI AÇIKTIR’

Kadıköy’de “komünist bir belediye” örneğinin yaratılması hedefinin, ilçedeki bütün devrimci güçlerin yapıcı desteğine gereksinim duyacağı açıktır. Bu saptama bir çağrı anlamına da gelmektedir. TKP Fatih Maçoğlu örneğinin özgünlüğünü bilmekte, dolayısıyla dar parti çıkarları ile hareket etmemektedir. Partimiz geride bıraktığımız aylarda sayın Maçoğlu’nun hangi partiden aday olacağına ilişkin tartışmalara hiçbir biçimde girmemiş, dahası bu konuda ortaya çıkabilecek başka tercihlere saygı duyacağını da dostlarımıza iletmiştir. Bununla birlikte TKP, toplumda Fatih Maçoğlu ile ilgili ortaya çıkan olumlu izlenimin kaynakları konusunda net bir fikre sahiptir. Benzer bir yaklaşımın SMF’li dostlarımızda da olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla TKP, bu özgünlüğü hesaba katarak, geniş bir ortaklaşmanın sağlanması için üzerine düşeni fazlasıyla yapacak ancak bu izlenime zarar verecek bir siyasal ve ideolojik dağınıklıktan kesinlikle uzak duracaktır.”

Kaynak: haber merkezi