Depremin Üstünden 16 Ay Geçti, Su Sorunu Çözülmedi Depremin Üstünden 16 Ay Geçti, Su Sorunu Çözülmedi

Bildiride öne çıkan maddeler arasında PKK'ya verilen hazine yardımının suç amacıyla geri alınması, Kürt halkının birliğini sağlayacak özel bir seferberlik başlatılması, ABD ve İsrail'in bölgedeki planlarına karşı mücadele edilmesi, komşularla askeri işbirliği yapılması, ekonomik kalkınma için üretim odaklı politikaların benimsenmesi ve Türkiye'nin dış ilişkiler stratejisinin gözden geçirilmesi gibi konular yer alıyor.
Vatan Partisi'nin bildirisi, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu zorlukları aşabilecek bir millet olduğuna olan inancını vurguluyor ve halkı ateşe dayanıklı olmaya çağırıyor. Bildiri, iç politika, dış politika, ekonomi ve güvenlik gibi birçok alanda çözüm önerileri sunarak önemli bir kılavuz niteliği taşıyor.
Önümüzdeki zorlu süreçleri aşabilmek için önerilen acil program şunları içermektedir:
1.    DEM Partisi kapatılmalı ve PKK'ya verilen hazine yardımı suç amacıyla geri alınmalıdır.
2.    Kürt halkının birliği ve kardeşliği için özel bir seferberlik başlatılmalı, Korucu Teşkilatı güçlendirilmelidir.
3.    ABD ve İsrail'in bölgedeki kamplaşma planlarına karşı mücadele etmek için kararlılıkla hareket edilmelidir.
4.    Türkiye, ABD ve İsrail destekli terör örgütlerini temizlemek için komşularıyla askeri işbirliği yapmalıdır.
5.    Suriye ile işbirliği yaparak Suriyeli mültecilerin güvenli şekilde ülkelerine dönüşleri sağlanmalıdır.
6.    Üretim odaklı bir kalkınma planı uygulanmalı ve devlet kaynakları kamu yatırımlarına yönlendirilmelidir.
7.    Yabancı bankalarda bulunan Türk vatandaşlarına ait kaynaklar Türkiye'ye getirilerek yatırım sermayesi olarak kullanılmalıdır.
8.    Bankalardan alınacak vergilerle kamu yatırımları için ek kaynak sağlanmalıdır.
9.    Banka kasalarında bulunan altınlar yatırım sermayesine dönüştürülmelidir.
10.    Türk vatandaşlarının yurtdışındaki birikimlerini Türkiye'ye yatırıma dönüştürmeleri için teşvikler uygulanmalıdır.
11.    Devlet organlarında tasarruf önlemleri alınmalı ve devlet görevlileri sade yaşamalıdır.
12.    Çiftçi, esnaf ve sanayicilerin borçları gözden geçirilmeli ve yeniden yapılandırılmalıdır.
13.    İthal ikamesi programı uygulanarak yerli üretim desteklenmelidir.
14.    Vergi sistemi yeniden düzenlenmeli ve doğrudan vergilere ağırlık verilmelidir.
15.    Merkez Bankası faizleri aşağı çekilmeli ve banka kredileri üretim amaçlı kullanılmalıdır.
16.    Hazine, Merkez Bankası avans hesabını kullanarak harcamalarını faiz yükü altına girmeden yapmalıdır.
17.    Eximbank ve kamu bankaları kredileri düzenlenerek üretim amaçlı kullanımı teşvik edilmelidir.
18.    Enerji ve telekomünikasyon gibi sektörler kamulaştırılmalı ve fiyat, tüketim ve arz mekanizmaları denetim altına alınmalıdır.
19.    Türkiye'nin enerji güvenliği için komşularıyla ilişkiler güçlendirilmelidir.
20.    Enflasyonu kontrol altına alacak önlemler alınmalı ve kamu şirketleri aracılığıyla arz, talep ve fiyat düzenlenmelidir.
21.    Türk Lirası politikası uygulanarak dolarizasyon önlenmelidir.
22.    Türkiye NATO'dan çıkmalı ve ABD üsleri denetim altına alınmalıdır.
23.    Türkiye, Asya ülkeleriyle uyumlu ilişkiler kurmalı ve Şanghay İşbirliği Örgütü'ne ve BRICS'e üye olmalıdır.
24.    KKTC'nin tanınması için çaba gösterilmeli ve Doğu Akdeniz'deki güvenlik sağlanmalıdır.
25.    Çin ile işbirliği artırılarak Türkiye üretim üssü haline getirilmelidir.
26.    Millî devrimci kültürü yaymak için çaba gösterilmeli ve kadın hakları korunmalıdır.

Kaynak: Haber Merkezi