Uyuşturucu bağımlılığı, günümüzde toplumun karşı karşıya olduğu en ciddi sorunlardan biridir. Hem bireyleri hem de toplumu derinden etkileyen bu sorun, sağlık, ekonomi ve toplumsal yapı üzerinde olumsuz etkiler yaratır.

Toplumsal etkileri olarak Uyuşturucu bağımlılığı, fiziksel ve zihinsel sağlık sorunlarına yol açar. Bağımlılar genellikle bağışıklık sistemlerini zayıflatır, bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskini artırır ve uzun vadede ölümcül olabilir

Mersin Milletvekilleri Ali Bozan ve Perihan Koca, hazırladıkları raporla; Mersin'in uyuşturucu, çeteleşme, şiddet ve işsizlik merkezi haline geldiği yönünde hazırlanan raporda, gençler Yerel mafyatik ağlar, çeteler, yerel tacirler yolu ile uyuşturucuya ulaşıyor.  

Belirli bölgelerde kurulan uyuşturucu ağları öğrenci ve daha elit tabaka denilen bölgelerde olduğu gibi özellikle yoksul mahallelerde uyuşturucu kullanımının arttığı görülüyor. Mersin’de uyuşturucu kullanım yaşı 10’a inmiş durumda. Uyuşturucu satış bölgesi paylaşım savaşları, rant paylaşım savaşları yaşandığını gözler önüne seriyor

Rapor da öte yandan oluşturulan ağlar gençleri sadece ‘’uyuşturucu kullanımına değil ayrıca çeteleşmeye ve suç işlemeye de itiyor. Bağımlılık beraberinde yeni bir suç yelpazesi açıyor. Bu suç yelpazesi içerisinde uyuşturucu alabilmek için hırsızlık, gasp gibi suçlar işlenebiliyor. Ya da kullanım sonrasındaki bilinçsizlik haliyle birçok şiddet vakası yaşanıyor. " ifadelerine yer verildi.

Umut Vakfı’nın kayıtlarına geçen verilerine göre Mersin’de 2023 yılında kayda geçen ateşli silah kullanımı olaylarında 52 olay yaşandı. Bu olaylarda 46 kişi öldürüldü. 33 kişi yaralandı. Bunlar çok yüksek rakamlar. Ortalama 8 günde 1 insan ateşli silahla hayatını kayıp etmiş. Neredeyse haftada bir cinayet işlenmiş.

2023’te Mersin’de en az 37 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiş. 2024’ün ilk 4 ayındaki rakamlara bakacak olursak ocak ayında 7, mart ayında 9 olmak üzere toplam 16 işçi iş cinayetinde yaşamını yitirmiş.

 ‘Uyuşturucu Bağımlılığıyla Mücadelede atılması gereken adımların bu veriler ışığında yetersiz olduğu gözler önüne seriliyor.

-‘Vasi’ kararı olmadan bağımlı tedavi edilmeli mi?

Mersin kent merkezinde ailelerin 18 yaş üstü bağımlılarını tedavi ve gözlem altına alabilmeleri için mahkeme kapılarında beklemektedir. Verilecek ‘Vasi’ kararı nedeniyle ebeveynler yetişkin uyuşturucu bağımlısı çocuklarını tedavi edememektedir. Bu durumda olan yüzlerce aile vardır.

Tabi ki; Tıbbi uygulamalar, hastaların haklarını korumak ve sağlık hizmetlerinin etik standartlarına uygun olmasını sağlamak için sıkı bir düzenlemeye tabidir. Ancak, bazen bu düzenlemeler, hasta bakımında hızlı ve etkili müdahaleyi engelleyebilir. Özellikle, mahkeme kararlarının beklenmesi gerektiğinde, hastaların hayatlarını riske atabilecek durumlar ortaya çıkabilir. Uyuşturucu bağımlısı hayatını riske atacak bir durum söz konusu olduğunda, etik olarak müdahale edilmelidir.

Hukuk sistemleri genellikle hastaların haklarını korumak için çeşitli prosedürler belirler. Ancak, bu prosedürlerin bazı durumlarda zaman alabileceği ve hastanın durumunun hızlı bir şekilde kötüleşebileceği unutulmamalıdır. Hukukun, hastaların hayatlarını riske atmamak için zamanında tedavi edilmelerini sağlamak amacıyla, acil durumlar için esneklik sağlayabilmelidir.

Mahkeme kararını beklemenin, hastaların tedavi edilmesini engelleyebileceği ve bu durumun hastaların sağlığına zarar verebileceği açıktır. Dolayısıyla, hekimlerin etik sorumlulukları ve hukuksal çerçeveler dikkate alındığında, acil durumlarda hastaların tedavi edilmesi gerekmektedir. Ancak, her durumda hastanın durumu ve mevcut hukuki prosedürler dikkate alınarak uygun bir değerlendirme yapılmalıdır.

Sonuç olarak Uyuşturucu bağımlılığı, toplumun kanayan yaralarından biridir ve etkileri derindir. Ancak, bu sorunla etkin bir şekilde mücadele edilerek toplumun sağlığı ve refahı iyileştirilebilir. Önleyici önlemler, erişilebilir tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ve toplumsal destek ağlarının güçlendirilmesi gibi adımlar, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede önemli rol oynayabilir. Toplumun bu sorunla etkili bir şekilde mücadele etmesi için tüm kesimlerin birlikte çalışması ve destek olması gerekmektedir.