Mersin İstişare Kulübümüzün Ekim Ayı toplantısında  “ Medya “ gündemiyle bir araya geldik ve bir çok boyutuyla Medyanın genel durumunu ele aldık. Bunun detaylarını paylaşmak istiyorum sizlerle. 

Marde otelinin başarılı bir ev sahipliği yaptığı buluşmamızda  benim moderatörlüğümde gerçekleşen toplantıda Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, MESİAD eski Başkanı Mustafa Güler, Mersin Barosu eski Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, akademisyen Eda Kayhan, MESİAD YİK Başkanı Adnan Gündoğdu,  Prof. Dr. Yusuf Zeren, Prof Dr Hüseyin Mualla YÜCEOL , Lojistikçi Nakliyeci İsa Cani, Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesinden Doç Dr Ahmet TAYLAN , Doç Dr Canan DURAL TASOUJİ ile Dicle Üniversitesinden Prof Dr Erhan ÜNLÜ ile medya mensupları ve kulüp üyeleri katıldı.

Mersin İştişare Kurulu olarak her ay kent ve/veya ülkemiz için önemli bir konuyu ele alıp çözüm yollarını tartışıp çıkan sonucu da bir basın bülteni ile kamuoyu ile paylaşıyoruz 2 yıldan beridir. 
Yasama, Yürütme ve Yargıdan sonra 4. Güç olarak kabul edilen medya konusunu konuştuk 21 Ekim 2023, Ctesi günü. 
Bağımsız ve tarafsız medya elbette çok önemli. Medyanın daha iyi bir noktaya ulaşması için hem kamu otoritesi hem de İş Dünyası tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladım. 
Toplantı öncesinde ANADOLU YDD üyemiz de olan iletişim danışmanı Edlan Bostancı, “topluluk önünde konuşmak , hitabet sanatı” üzerine bir sunum yaptı.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir “Medyanın büyük sorunları olduğuna dikkat çekerek medyanın günümüzde ekonomi başta olmak üzere birçok konuda zorluklar yaşadığını aktardı.
Yeni Basın İlan Kurumunun yeni düzenlemeleri ile gazetecilerin daha çok zorlandığına dikkat çeken Esendemir, ilan almak için kriter olarak getirilen yüksek tıklanma sayısı şartının birçok zorluklar getirdiğini vurguladı. 
Mersin Barosu Geçmiş Dönem Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, ise demokrasilerde medyanı rolüyle ilgili bir konuşma yaptı. Demokratik toplumların bağımsız medya ile sağlanabileceğine işaret eden Yeşilboğaz, medyanın her zaman tarafsız ve hür olunması gerektiğinin altını çizdi.
Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe ise medyanın ekonomik olarak çok zorlandığını ifade etti. Televizyonu için çok yüksek miktarda uydu için para verdiğini anlatan Tepe, TV uyduları için alınan ücretlerin çok yüksek olmasından yakındı. Medyanın en önemli gelirinin reklam olması gerektiğini vurgulayan Tepe, medyanın para karşılığı haber yapmaması gerektiğini de belirtti.
MESİAD Başkanlar Kurulu Başkanı Mustafa Güler ise ; medyanın gelir kaynakları ne olması gerektiği konusunda bir konuşma yaptı. Güler, medyanın en önemli gelir kaynağının reklam olduğunu ve bunun için de reytingin önemli olduğunu ifade etti.
Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ise medyanın tüm toplumlarda önemli bir yere sahip olunduğuna dikkat çekerek, medyanın her zaman tarafsız ve objektif olunması gerektiğini dile getirdi.
Daha sonra Kanal 33 kıdemli program yapımcısı Fatih Alkar da medyanın sorunları ve çözümleriyle ilgili bir sunum yaptı.

Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesinden Doç Dr Ahmet TAYLAN ; “ Dijital Medya” ve Doç Dr Canan DURAL TASOUJİ de “ AB ve ABD ‘nde Medya ve Türkiye ile mukayesesi konulu sunumlar gerçekleştirdi. 
Katılanların sonradan da ifade ettiği üzere ; Mersin İstişare Kulübümüzün bu toplantısı da oldukça verimli geçti. 
2024 yılında daha etkin ve sorunlara çözüm konusunda kent ve ülke için raporlar üreten bir Düşünce Kulübüne evrilmeyi hedefleyen Kulübümüze katkı sunmak isteyen üretken insanlara kapımız açıktır.