Ey yükselen yeni nesil gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz’’, Atamız ne güzel de demiş bu sözü; Tam yüz yıl önce başlayan bu ulusun kaderini değiştiren o tarih zorlu savaşta atılan adım olan 29 Ekim 1923’te bize en büyük armağandır cumhuriyettir.

Cumhuriyetin ilanının üstünden 100 yıla aşkın bir süre boyunca bu topraklara ait olan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün hediyesidir.

Esareti sona erdiren, düşmanı denize döken, bağımsız ve hür yaşayacağımız bu topraklarda 100 yıllık egemenliği bizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ün hediyesidir.

Ve şimdi 29 Ekim 2023’te 100’üncü kez biz bu tarihi kutladık.

Atamız bize Cumhuriyetle birlikte çok fazla yenilik getirdi. Kadın erkek eşitliği, ifade özgürlüğü, eğitim hakkı, bilim ve sanat hürriyeti, basın hürriyeti ve niceleri. Biz bu bayramı bunun için kutlamalıyız. 100 kez bu bayramı ulusumuz, cumhuriyetimiz ve özgürlüğümüz için kutlamalıyız.

Biz Cumhuriyetiz. Bizde özgürlük, hak, adalet ve sorumluluk vardır. Her bayram gibi bu bayramı da kutlayıp, Ata’dan devraldığımız şanlı bayrağı ilelebet dalgalandırıp, ülkemizi ve atamızı içten onurlandıracağız.

Vatanı savunurken, TBMM'yi açarken, Türkiye'yi kurarken hep cumhuriyeti düşündü. Biz de 29 Ekim 2023’te Cumhuriyeti düşünmeliyiz. 100 kez Cumhuriyeti düşüneceğiz. Türkiye'yi geliştirip armağan olarak hediye eden Atamızın düşündüğü gibi düşünmeliyiz. 100 yıl boyunca 100 kez bunu bırakmayıp özgürlüğümüz olan cumhuriyete sarılmalıyız.

Kurtuluş savaşında herkes Osmanlı yani monarşiyi bekliyordu. O ama İstanbul’dan Samsun’a giderken Cumhuriyeti düşünmüştü yani bizim iyiliğimizin için Osmanlıyı değil Cumhuriyeti getirdi. İsteseydi kendisini yeni padişah yapabilirdi. Hatta arkadaşları kendini padişah yap paşa demişti. Ama O işini bilir ve planladığı Cumhuriyeti getirdi.

Türk devletini hızlıca yükselten inkılapları Cumhuriyeti getirdi. Ve artık cumhuriyetin önemini herkes biliyor ve biz bunu Atamızdan armağan aldık. 100. kez de kutlayacağız.

Biz Türkiye’nin 100. kez Cumhuriyetini kutlayacak kadar şanslı bir nesiliz. Bu bilinci nesilden nesile aktarıp Cumhuriyetimizi payidar kılacak olanlar da yeni bizleriz.

Ulus olarak bu cihanda bizim Cumhuriyetimizi elimizden alacak kimse yoktur.

100 kez artık bu bayramı, armağanı düşüneceğiz ve en coşkulu haliyle kutlayarak Atamızı, kendimizi, bizden sonraki nesli ve Türkiye'yi onurlandıracağız.