“Her şeyin başı sağlık,” diyerek tümceyi tamamladığınızı hissettim…

                 Ya da “Her şeyin başı eğitim,” dediğinizi…

                “Ülkeler bağımsızlık, milletler kurtuluş, halklar devrim istiyor,” tümcesi de yabancımız değil…

                Bağımsızlık için ULUSALCILIK,

                Kurtuluş için ÖZGÜRLÜK,

                Devrim için de İRADE diyelim…

Hangisinden başlarsak başlayalım, hangisini öne çıkarırsak çıkaralım ve hangisini DAHA önemsersek önemseyelim sonuçta vardığımız nokta; EĞİTİM olmaktadır!

Eğitim, kültürü yaratır ve kültür de davranışı, iİetişimi, bağı yaratır ve geliştirir…

Yine kurucu önderimizden alalım işareti;

“Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum olarak yaşatır; ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder,” demiştir.

Sürekli olarak değiştirilen sözüm ona eğitim programları, izlenecek yollar, aslında yaz/boz tahtasına çevrilmiş ve kevgire dönüştürülmüş biçimde uygula-namayan-maya konulanlar geleceğimizi tutsak etmektedir.

1)      Milletleşme yolundaki kararlılığı ifade eden ANDIMIZ, “Türkiye’de sadece Türkler yok ya da çocuğun psikolojisini bozuyor vb.” gerekçelerle kaldırıldı, (Danıştay tarafından yeniden okutulması kararı vermiş olsa da eyleme dönüştürülmemekte…)

2)      2023 yılında olduğumuz unutularak (İyi niyetle) kız ve erkek öğrenciler için ayrı okullar düşünülmekte,

3)      Cumhuriyet değerleri unutturulmak istenircesine, vicdanlarda olması gereken din, kreşlerden başlamak üzere körpe beyinlere “Değerler” adıyla şırınga edilmeye çalışılmakta,

4)      Toplumsal kültüre dayanması gereken, Cumhuriyet köklerine dayalı eğitim sistemi, iktidarların eğilimlerine göre şekillendirilmekte,

5)      İlkokullardan başlamak üzere gerek konular ve gerekse sınav sistemleri, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi KİTAPLARDAN uzaklaştırmakta…

“Nereden çıktı şimdi savaş koşullarında bu konu?” demeden çevremize dönelim ve bakalım;

*Okul sayımız,

*Ataması yapılmayan öğretmenlerimiz, (Öğretmenler arası ücretli, sözleşmeli, kadrolu, başöğretmen ayırımcılıklarına girmiyorum bile)

*Öğrenciye kazandırılması gereken davranışlar, beceriler, bilgiler ve kültürel değerler,

*İnsanî ilişkiler, ahlâkî değerlere gösterilen özen ve bütün bunların sonucu olacak olan ulusal kalkınma ve gelişmişlik!

Demek ki neymiş?

Her şeyin başı EĞİTİM

Haaa “Her şeyin başı sağlık” da demiştik değil mi?

Bunlar zaten ayrılmaz muhteşem ikili değiller mi?

**

Savaş değil de cinayet ya da katliam veya soykırım bile diyebileceğimiz İsrail saldırıları karşısında bile doğru tespit yapabilmek ve çözüm üretebilmek için “BİLMEK” gerekir değil mi?

ABD’nin Ortadoğu’daki jandarması, ülkemizden de parça koparıp “İkinci İsrail” yaratma çabasını görmemek en yalın haliyle “İhanet” olarak karşımızdadır!

Sadece “Lafla peynir gemisi yürümez,” sözümüz bile bu katliamın sona erdirilmesi için EYLEM gerekliliğini göstermektedir!

Bölge ülkeleriyle birlikte hareket etmek, ABD üslerini kapatmak ilk adımlar olmalıdır!

Gerileyen ABD emperyalizmini Ortadoğu’dan silip atmanın yolu bu biçimde açılır…

Doğru değerlendirme için BİLMEK,

Bilmek için de EĞİTİM!

Doğru mu?