Tarihte  liderler varolmuştur .
Örneğin :
Cengiz Han
Atilla
İskender
Sezar
Fatih Sultan Mehmet
Gibi
Günümüzde ise :
Mandela ve Gandi gibi liderler.
Halklarının kaderini değiştirmeyi başarmışlar ve tarihte yerlerini almışlardır.
Atatürk’e gelince:
Yıkılan ve paylaşılan bir imparatorluktan.
Yeni bir devlet kurarak.
YÜZYILIN LİDERİ  ünvanını almıştır.
Bu ünvânı O’na Türk Halkı vermemiştir.
Dünya Devletleri vermiştir.
Bazı ülkelerin okul kitaplarında “ ATATÜRK “  ders olarak öğretilir.
Kurduğu “ KÖY ENSTİTÜLERİ “ eğitim sistemi.
Bazı ülkeler tarafından örnek olarak alınmıştır.
Amerika, Avrupa, Avustralya kıtalarında ATATÜRK heykelleri vardır.
Bazı ülkeler O’nun adını caddelere vermiştir.
Bunlar biz istediğimiz için olan şeyler değildir.
Atatürk yaptığı işlerle.
Tüm dünya ülkelerine örnek olmuştur.
Ve “ YÜZYILIN LİDERİ “  ünvânı verilmiştir.
Savaşta yendiği işgalci ülkelerin devlet başkanları dahi O’na saygı duymuşlardır.
O kimsenin ayağına gitmemiştir.
Ama masasında kralları, imparatorları, devlet adamlarını ağırlamıştır.
Atatürk :
Bir devlet adamıdır.
Başarılı bir komutan ve askerdir.
Başarılı bir siyaset adamıdır.
Bu özellikleri nedeniyle.
“ YÜZYILIN LİDERİ “ seçilmiştir.
Henüz dünyaya bu özelliklere sahip bir lider gelmemiştir.
Atatürk tektir.
Sn. Cumhurbaşkanım ;
Şu danışmanlarınızı değiştirin lütfen.