AKP'nin tepki çeken sokak hayvanları ile ilgili taslak çalışması Meclis'e ulaştı. Peki Avrupa ülkelerinde nasıl çalışmalar yapılıyor, hangi yasa ve düzenlemeler kullanılıyor?
Temmuz 2021'de yürürlüğe giren 'Hayvanları Koruma Kanunu', kedi ve köpek gibi evcil hayvanlara çip takılarak dijital kimlik sistemi getirmiş ve sokak hayvanlarının kısırlaştırılarak popülasyonunun azaltılmasını öngörmüştü. AKP’nin üzerinde çalıştığı yeni düzenleme, hayvanseverler ve aktivistler tarafından şiddetle eleştiriliyor
AK Parti yetkilileri, kamuoyunun taleplerini dikkate aldıklarını ve dünya örneklerini incelediklerini belirtse de sahipsiz köpeklerin uyutulmasını içeren düzenlemelere ilişkin tartışma sürüyor. 
Bu düzenlemelerin yürürlüğe girmesi halinde, Türkiye'deki sahipsiz hayvanlar için daha karanlık bir geleceğin kapıları aralanabilir düşüncesine sahip birçok hayvan sever var. 
Ama Taslak henüz tam olarak toplumun huzuruna gelmedi. Önce gelmeli…  
Peki bu yasa nasıl olmalıdır?
Sokak hayvanları, şehirlerimizin bir parçası haline gelmiş, yaşam alanlarında sık sık karşımıza çıkan canlılardır. Ancak, bu hayvanlar genellikle bakımsızlık, kötü muamele ve açlık gibi zorlu şartlar altında yaşamak zorunda kalırken, toplumda da çeşitli sorunlara sebep olmaktadır. 
Bu nedenle, sokak hayvanlarının hakları ve refahı için etkili bir yasal çerçevenin oluşturulması kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir.
Sokak hayvanları yasası, bu canlıların yaşam koşullarını iyileştirmeyi, onlara daha iyi bir yaşam sağlamayı ve toplumda yaşanan sorunları azaltmayı amaçlamalıdır.  Uyutulmayı değil.
Bu yasa, hem hayvanların korunmasını hem de insanların güvenliğini sağlamak için çeşitli düzenlemeler de içermelidir.
Sokak hayvanlarının bakımı ve rehabilitasyonu için kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi, Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve aşılama programlarının yürütülmesi. Sokak hayvanlarının beslenmesi ve barınması için kamu alanlarında uygun alanların oluşturulması gerekir.
AVRUPA KONSEYİ ‘EV HAYVANLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ’
13 Kasım 1987 tarihinde imzalanan ‘Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ ve 1 Mayıs 1992'de yürürlüğe girdi. Bugüne kadar birçok Avrupa ülkesi tarafından onaylanan sözleşme Türkiye’de de 1999 yılında kabul edildi.
Sözleşmenin temel amacı, evcil hayvanların refahını ve korunmasını sağlamak için ortak standartlar belirlemek. Bu amaç doğrultusunda, hayvan sahiplerinin sorumlulukları, hayvanların bakım ve beslenme koşulları, hayvanlara yönelik kötü muamelelerin önlenmesi gibi konular ele alınıyor. Sözleşmenin 12. maddesi ise sokak hayvanlarına dair düzenlemeleri öngörüyor.
Sokak Hayvanları Yasası, hem sokak hayvanlarının refahını artırmayı hem de toplumda yaşanan sorunları azaltmayı hedefleyen önemli bir adımdır. Bu yasa, hem hayvan haklarına saygıyı teşvik ederken hem de toplumsal barışı güçlendirecek önlemler içermektedir. Ancak, yasanın etkili bir şekilde uygulanması ve toplumun bu konuda bilinçlenmesi de büyük önem taşımaktadır. Sokak hayvanlarıyla ilgili bu sorunları çözmek, sadece yasal düzenlemelerle değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık ve iş birliğiyle de mümkündür.
Bu nedenle 
SOKAK HAYVANLARI İÇİN ÖLÜM DEĞİL, 
YAŞAM ALANLARI SAĞLANMALIDIR