VERGİ İNDİRİMLERİ VEYA FİNANSAL DESTEK SAĞLANSIN

Yerel gazeteler, bir toplumun can damarıdır. Küçük kasabaların, şehirlerin sokaklarında dolaşırken, köşe başındaki bakkalın yeni açılışını, okulun tiyatro gösterisini veya yerel siyasi tartışmaları haber veren o gazetelerdir.

Ancak, günümüzde bu gazeteler, hayatta kalmak için giderek daha fazla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. İşte bu noktada, onlara "Tasarruf Tedbiri" uygulamak yerine, vergi indirimleri veya finansal destek sağlamak daha akılcı bir adım olabilir.

Resmi ilanlar, gazeteler için önemli bir gelir kaynağıdır ve bu gelir kaynağının azalması, gazetelerin finansal durumunu olumsuz etkiler.

Özellikle küçük yerel gazeteler için bu durum daha da kritik olabilir. Çünkü onlar, büyük ulusal gazeteler kadar reklam geliri elde etme imkanına sahip değillerdir.

Tasarruf Tedbiri" uygulamasının "can çekişmekte olan yerel gazetelere yeni bir darbe" olarak nitelendirilmesi pek de yanlış olmayacaktır. Böylece bu kararın, yerel yayın yapan yazılı basın için endişe verici olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Bu kararın, zaten zor durumda olan yerel gazeteler için son derece olumsuz bir etkiye sahip olabileceği açıktır.

Yerel gazeteler, genellikle küçük ölçekli işletmelerdir ve gelirlerinin büyük bir kısmını resmi ilanlardan elde ederler.

Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, kurum içi yayınladığı genelgeyle, kurum adına yapılan gayrimenkul satışlarında gazete ilanı için öngörülen rayiç bedel sınırını 500 bin liradan 2 buçuk milyon liraya çıkarmasıyla, bu gazetelerin elde ettiği gelirlerde ciddi bir azalma yaşanabilir.

Bu gazetelerin zaten sıkıntılı olan mali durumu daha da kötüleşebilir ve hatta bazılarının kapılarını kapatmasıyla sonuçlanabilir. İşsiz gazeteci sayısının artmasına neden olacaktır.

Bakanlıklarda, TBMM’de ve üst düzey kurumlarda yapılan israflarda kısıtlama olmadığı gözlenirken, yerel medyaların yayınladığı ilan ve reklamların gelirine göz dikmesi Yerel medya çalışanların da maaşlarında sıkıntıların yaşanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Yerel gazeteler, toplumun önemli bir parçası olarak yerel haberleri ve olayları aktarmakta ve yerel demokrasinin sağlıklı işleyişine katkıda bulunmaktadır. Ancak, finansal zorluklarla karşı karşıya kaldıklarında, bu görevlerini yerine getirmekte zorlanabilirler veya tamamen ortadan kalkabilirler.

"Tasarruf Tedbiri" uygulamasının ilan bedeli sınırlarını artırmasıyla gazetelerin karşı karşıya kalacağı zorluklar göz önünde bulundurulmalı ve sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak için çözüm odaklı yaklaşımların benimsenmesi gerekmektedir.

Bu durumun önüne geçmek veya en azından etkilerini hafifletmek için çeşitli önlemler alınabilir.

Yerel gazetelere vergi indirimleri veya finansal destek sağlanabilir, böylece işletme maliyetleri azaltılabilir ve sürdürülebilirlikleri sağlanabilir.

Ayrıca, yerel topluluklar da yerel gazetelere destek olabilir ve abone olarak veya reklam vererek katkıda bulunabilirler.

Böylece "Tasarruf Tedbiri" uygulamasının yerel gazeteler üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurulmalı ve bu gazetelerin önemli birer kamu hizmeti olduğu unutulmamalıdır.

Yerel gazetelerin desteklenmesi, yerel toplulukların güçlenmesine ve demokrasinin güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır.