Hemen her televizyon kanalında ya da radyo istasyonlarında, yazılı iletişim araçlarında, sanal dünyada ortak konu şimdilerde HAYAT PAHALILIĞI

                Pazarcı şikâyetçi- Alıcı daha da şikâyetçi,

                Marketler müşteri bekliyor,

                İktidar, cezalandırma yöntemleriyle meşgul ya da etiketleme düşünceleriyle… Hatta tüketiciyi ihbarcı yapma duyuruları bile var,

                Büyük kentlerdeki birkaç büyük market kontrolleriyle, seksen beş milyonun, yedi yüz seksen yedi bin kilometrekare alanındaki satıcılar nasıl değerlendirilebilecektir?

                Birkaç büyük ve bazı kesimlerin “Üç harfli” dedikleri birtakım alışveriş marketlerinde yapılan incelemeler ya da kesilen cezalar; fırsatçılığı önleyecek mi? ya da üreticiden tüketiciye giden yolda doğru yolu bulacak mı? Ve üreticiden alınanın on kat fazlasına satılmasının önüne geçilebilecek mi?

                Siz buna ister ahlâk deyin ister eğitim deyin sonuçta varılan nokta aynı olacaktır! Nasıl ki “Her şeyin başı sağlık,” diyoruz “Her şeyin temeli eğitim,” demenin de hem aslı var hem de astarı…

                Toplu yaşamanın kuralları vardır değil mi?

                Millet olmanın da gerekleri…

                Toplumun davranışlarını belirleyen de o toplumun tarihidir, kültürüdür, gelecek utkusudur! Ve bütün bunları belirleyen de o millet fertlerinin aldıkları eğitimle ölçülür.

                Alınan eğitim;

                Toplumcu,

                Birleştirici,

                Tarihsel değerlerine sahip çıkan,

                Geleceği yaratmada sorumluluk yüklenen, saygı-sevgi esasına dayanan ve üreten-yapan-yaratan bir eğitim modeli ise; tehditlere, cezalara, kontrollere gerek kalmaz! Sorumluluk bilincini kazandırmış olan EĞİTİM çözücü ve yaşatıcıdır!

                Eğitimin karakteri çok önemlidir ve değerlidir. Devlet okullarında, zorunlu ve parasız olmasının da ayrıca kişilik gelişimindeki rolü olağanüstüdür. Öğretmen-Öğrenci-Veli ilişkileri çıkarsız, toplumsal ve ülke yararınadır.

                Değerlerimiz bellidir; CUMHURİYET DEĞERLERİ

                Eğitim sistemimizin temeli sağlamdır, ancak adeta süreklilik haline getirilmiş olan sözüm ona değişimler, (Benim bildiğim değişimler daha iyiye, daha güzele ve daha doğruya doğru olur…) değerlerimizi de incitmiş ve ahlâk ölçüleri, bildiklerimizin 180 derece tersine kaymıştır.

                Okul öncesinden başlayan eğitim ve öğretim süreci yaşamımızın her alanında bize, topluma, millete olumluluklar kazandırmak zorundadır. Böylece;

                Üretiriz,

                Kazanırız,

                Paylaşırız,

                Dünyaya örnek oluruz…

                Çok kolay… Yeter ki isteyelim

                Veeee bu isteğin temeli olan “Halk İktidarımız,” olsun!