Çoğulcu düşünce sisteminin avantajları ve dezavantajları konusunda yazılı birçok kaynak olmasına rağmen bizim anlayacağımız dilde değerlendirecek olursak çoğulcu düşünce bana göre nitelikli bir olgudur. Çünkü herhangi bir birey tek başına karar alıp verme konusunda kendisini yetkin sayıyorsa bu düşüncenin kendisi bile karar alınan yapının geleceği konusunda tehlike yaratır. Aslında birey de diğer bireylerden aldıklarının toplamıdır fakat tek lik hissi ağır bastığından beslendiği kaynakları gizlemeyi sever. Tek olmak, tek başına yapmış olmak ister ve bu istek sağlıklı değildir.

Ortak düşüncenin ürünleri, sorumluluğu her zaman o düşünceyi üreten kişi sayısına böler ve böylece gerginlik azalır. Gerginliğin azalması kişinin düşünce kapasitesini arttırır ve odaklandığı konuya daha etkin bir biçimde yönelmesini sağlar.

Ortak akıl, tek akıldan daha güçlüdür. Ortak aklın ürettiği düşünce, tek aklın ürettiği düşünceden daha sağlıklı ve daha güvenilirdir.

Kişi, yatırımı kendisine yapmalıdır. Birey olunmadan toplum için faydalı işler yapabilmek mümkün olunmadığı gibi bu çaba gülünç ve komik durumlara düşmeye sebep olabilir.

Kendini bilmeyen kimseyi bilemez. ''Ben'' ci zihniyet kendi küçük ve dar zihin odasında kendini tekrar eder durur. Oysa çoğulcu yaklaşım kişiyi dar odalardan kurtarır başka odalara pencere açmaya yönlendirir.

O zaman ne iş olursa olsun hangi yaklaşım olursa olsun karar alırken verirken fikir almak, başkalarının düşüncelerine değer vermek, basit, küçük, önemli önemsiz diye sınırlamadan dinleyebilmek bir erdem göstergesi olmakla beraber kişiyi olduğundan daha değerli yapar.

Değerli olmak, pahalı olmak değildir. Her ikisi arasındaki farkı görebilen gözleriniz olması dileklerimle.